71

Съдът върна на работа бившия шеф на полицията в Пловдив Васил Костадинов

В решението на магистратите не се споменава и дума за случая в Цалапица

Административният съд в Пловдив отмени заповедта за уволнение на бившия шеф на полицията Васил Костадинов. Решението, обаче, може да се обжалва пред ВКС в двуседмичен срок. 

Съдебният състав изтъква, че е нарушена процедурата, тъй като на Костадинов не е дадена възможност да бъде изслушан. Нарушен, според магистратите, е и материалния закон с квалифициране на нарушението му като "злоупотреба с власт", предполагащо лично облагодетелстване или на друго лице, както и умишлени действия от страна на бившия полицай №1. Административният съд счита, че не са налице такива действия, те не са изложени в заповедта за уволнение и липсват в материалите по производството.

"В конкретния случай липсва един от характерните признаци за осъществяване на изпълнителното деяние, а именно наличието на облага – лична или за трети лица. В дисциплинарното производство е единствено доказан по безспорен начин фактът на утвърждаване на протокол за отработени часове на Керпиев (бившият шеф на районното в Стамболийски). В проведеното административно производство не е установено и доказано по какъв начин Костадинов би се облагодетелствал лично от това си действие. Дисциплинарно наказващият орган не е представил никакви доказателства, че служителят се е отнесъл пренебрежително при утвърждаване на отчетен документ", пише в мотивите си съдът. 

"В конкретния случай не са налице доказателства за това, че жалбоподателят е целял настъпването на вредни последици от извършеното деяние или за неправомерно извличане на определена облага за себе си или за другото. По делото няма спор, че през дългогодишната си служба като служител в МВР жалбоподателят е награждаван многократно, наказван е веднъж през 2023 г. Дисциплинарно наказващият орган е отразил това обстоятелство в оспорената заповед, но не е изложил съображения относно значението му за определяне на вида и размера на наложеното наказание", се казва още в решението. 

В крайна сметка заповедта е отменена, тъй като е неправилна и незаконосъобразна. Прави впечатление, че в решението не се споменава и дума за случая в Цалапица. Припомняме, че Костадинов бе отстранен с мотив, че не се е справил както трябва с убийството на Димитър Малинов, а пък Рангел Бизюрев бе допуснат да напусне пределите на страната. 

Бившият шеф на полицията в Пловдив неведнъж коментира пред журналисти, че е пълна измислица и лъжа, че е уволнен заради случая в Цалапица. "Този, който е поставил текста на сайта на МВР във връзка с уволнението ми, е лъжец. След като не намериха никаква причина да зашият случая в Цалапица към мен, се саморазправиха по друг начин - с обвинение в злоупотреба с власт за 16,80 лв.", каза бившият полицай №1 на Пловдив. 

Оцени новината

Оцени новината
4/5 от 4 оценки
4/5 от 4 оценки

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?