Следвайте ни

Порязаха Пловдив с 1 млн. по ОП "Региони в растеж"

Общината пренебрегнала ценовите оферти на кандидатите и избрала изпълнителите по неясни критерии

Пловдив губи над 1 млн. лева по ОП "Региони в растеж" заради неясни критерии, по които са отстранени част от кандидатите по обществената поръчка за изпълнители на уличните ремонти по 3 обособени позиции. Санкцията е наложена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и бе потвърдена завчера от Административния съд. В района между булевардите „Марица-юг“, „Източен“, „Княгиня Мария-Луиза“ и улица „Митрополит Панарет“ Община Пловдив изпълнява проект за подобряване на градска среда. Безвъзмездната финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ е с приблизителна стойност 21 милиона лева с ДДС. Обществената поръчка беше разделена на три обособени позиции, спечелени от фирмите „Драгиев и Ко“ ООД, „Агромах“ ЕООД и „Пътища Пловдив“ АД.

След получен сигнал в дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" обаче последвала проверка от управляващия орган. Така са установени нередности при провеждането на обществената поръчка, заради които е наложена финансовата корекция от над 1 млн. лева. Общината е завела жалба в съда срещу санкцията, но загуби делото на първа инстанция завчера.  

Според магистратите при провеждането на поръчката общината е създала условия за ограничение спрямо чуждестранните кандидати, а освен това е пренебрегнала критерия "цена" при избора на изпълнителите. Чуждите лица са били отстранени от търга с условието да имат застраховка „Професионална отговорност в строителството" още на етап „подаване на оферта“. Това създало необоснована административна тежест за чуждестранните компании, които трябвало да сключат застраховка „Професионална отговорност", без да са сигурни, че ще спечелят поръчката.  От МРРБ счели, че това на практика е ограничително действие спрямо чуждестранни кандидати и е довело до ограничаване на конкуренцията.  

Изборът на "Драгиев и Ко", "Пътища Пловдив" АД и "Агромах" като изпълнители на трите обособени позиции пък е станал доста субективно с решаваща роля на оценка по критерии като технически параметри, екологични и иновативни характеристики, иновативни търговски техники и т.н. Те са формирали 35% от тежестта в оценката на кандидатите, която в крайна сметка се оказала решаваща, макар ценовите предложения да са имали имали 55% тежест.  

Администрацията в Пловдив явно често залага на подобна практика. Преди 3 дни разследване на "Марица" показа как с подобна схема фирма "Запрянови 03" ООД е избрана за изпълнител на ремонта на ЦДГ "Чайка" в район "Източен", макар да е оферирала най-висока цена в сравнение с другите трима кандидати. 

Историята се повтаря и с поръчката по ОП "Региони в растеж".    

Така първата обособена позиция в поръчката се печели от „Драгиев и Ко" ООД с цена 7 085 942,18 лв. без ДДС. Вторият класиран „Еко традекс Груп" АД предлага да извърши работата срещу 6 029 186,15 лв. без ДДС, но печели „Драгиев и Ко" ООД, тъй като нейната оферта е оценена с максимален брой точки по спорния показател.

Аналогична е ситуацията по втората обособена позиция - „Агромах" ЕООД предлага цена от 5 400 271,27 лв. без ДДС, докато класираният на второ място участник ДЗЗД „Градска среда Пловдив II“ иска 4 668 684,37 лв.  И тук обаче техническото предложение на избрания изпълнител е оценено с максимален брой точки.

Магистратите преценили, че Община Пловдив е допуснал нарушение на ЗОП, тъй като не е възможно да се сравнят обективно дадените оценки, а участниците нямали достатъчно информация за правилата, по които ще се определят оценките по всеки показател.  

Според съда предвиденият от възложителя подход не гарантира обективно класиране на участниците и дава възможност за субективизъм.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?