4020

Отложиха с месец избора на нов шеф на Районния съд в Пловдив

Изборът на нов шеф на Районния съд в Пловдив се отложи с месец. Процедурата трябваше да завърши на 18 юни, но датата е сменена на 16 юли. Причината - все още не е приключило делото, което единият от двамата кандидати за поста - Диляна Славова заведе заради решението, че участието й в конкурса е недопустимо.

Припомняме, че съдийската колегия констатира, че нейната кандидатура е издигната преди решението за старт на процедурата да бъде обнародвано в Държавен вестник. Хронологично, на 26 септември 2023 г. е обявена процедура за избор на председател, след това на 6 октомври се провежда Общо събрание на съда, на което е издигната кандидатурата на Славова за административен ръководител. Четири дни по-късно решението за старт на процедурата е обнародвано в Държавен вестник, като от тогава започва да тече 30-дневният срок за отправяне на предложения.

В крайна сметка с 9 гласа „за“ и 3 „против“ Съдийската колегията прекрати процедурата по отношение на Диляна Славова и отложи за 18 юни избора на нов шеф на Районния съд в Пловдив. Тя обжалва пред ВАС. 

Освен Диляна Славова, кандидат за поста е и съдия Божидар Кърпачев. 

Оцени новината

Оцени новината
4/5 от 1 оценки
4/5 от 1 оценки

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?