49

Окончателно: ВАС отмени уволнението на бившия шеф на Трето РУ в Пловдив

Върховният административен съд окончателно отмени уволнението на бившия шеф на Трето районно в Пловдив Самуил Хаджиев. Припомняме, че той бе задържан на 19 май 2021 г. при акция на Вътрешна сигурност. Първоначално обвиненият срещу него бяха три - че се е приготвил да открадне половин тон марихуана от склад, че е оказвал натиск върху подчинена дознателка да изземе без нужда машини за обработка на тютюн и че не е съхранявал според правилата 50 броя патрони. Малко след това той се сдоби с четвърто обвинение за укриване на видеозапис от катастрофата на Великден с три жертви, за да осуети наказателно преследване срещу Иво Даскалов, по прякор Лудия.

Към момента на повдигането на обвиненията Хаджиев беше и. д. шеф на Трето РУ и след това бе преместен на работа в Шесто. Заповедта за уволнение бе издадена през ноември 2021 г. и бе мотивирана с нарушаване на Етичния кодекс на МВР и уронване на престижа на полицията. Административният съд в Пловдив отмени уволнението на Хаджиев смотив, че от изброените обвинения в заповедта като доказани фигурират само боеприпасите.

"В случая не е налице влязла в сила присъда, за да се приеме, че извършеното деяние е престъпление. На следващо място, първоинстанционният съд е посочил, че дори да се приеме, че е налице нарушение на правилата на чл.98, ал.1 от Закона за съхранение на оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия/ ЗОБВВПИ/ от страна на Хаджиев, същото не представлява нарушение на служебни задължения, нито нарушения на правила от Етичния кодекс за поведение на служителите от МВР. Цитираните правила за поведение от страна на министъра са твърде общи и всяко едно дисциплинарно нарушение може да попадне в приложното поле на т.15, т.19 и т.20. Решаващият съд е намерил, че дисциплинарно наказващият орган не е изпълнил задълженията си по чл.206, ал.2 и ал.4 от ЗМВР, като не е съобразил всички събрани доказателства - т.е. цялостната дейност на Хаджиев в системата на МВР, последиците от деянието и не е определил правилно вида и размера на дисциплинарното наказание, така че да съответства на извършеното нарушение", пише в мотивите на ВАС. 

Хаджиев е постъпил на работа в системата на МВР на 30.09.2011 г. и по време на службата си е награждаван 11 пъти и не е наказван, видно от приетата по делото кадрова справка. В обобщение, според Административният съд в Пловдив наложеното дисциплинарно наказание „уволнение“ е явно несъразмерно на извършеното нарушение и е приел заповедта за това за незаконосъобразна. 

"От описанието на обвинението за престъпление по чл.338, ал.1, пр.1 от НК е видно, че същото касае държане на 50 бр. патрони кал. 9х19 мм, в нарушение на чл.98, ал.1 от ЗОБВВПИ. Т.е. Хаджиев е привлечен като обвиняем за престъпления, които не представляват деяния, предмет на процесната заповед за дисциплинарно наказание, с изключение на държането на 50 бр. патрони. Не би могло да се приеме, че Хаджиев е дисциплинарно наказан за извършено престъпление, което към момента на заповедта за уволнение да е доказано с влязла в сила присъда, т.е. при несъобразяване с нормата на чл.195,ал.5 от ЗМВР. Извършването на установено с влязла в сила присъда умишлено престъпление от общ характер е самостоятелно основание за налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“ и прекратяване на служебното правоотношение на служителите на МВР – чл. 203, ал. 1, т. 1 от ЗМВР, но в случая е налице само висящо съдебно наказателно производство за установяване извършването на такова престъпление и наказанието не е наложено по цитираната разпоредба", подчертават върховните магистрати. Оцени новината

Оцени новината
4/5 от 4 оценки
4/5 от 4 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
1 коментар
Прокуратора под контрол

Прокуратора под контрол

29.05.2023 | 17:11

При тази съдебна система, окупирана от "машите" на Асфалт паша, всичките му калинки ще бъдат възстановени. А ТОЙ никъде не се намесва. Нито Гешев.

Отговори
3 0

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?