Следвайте ни

ОИК реши: Кметът на Калояново остава на поста въпреки присъдата

viber icon

След заседание на Общинската избирателна комисия снощи е взето решение да не се прекратяват предсрочно пълномощията на кмета на Калояново Георги Георгиев.  Така той запазва поста си въпреки присъдата. На заседанието са присъствали 11 членове на комисията, като „за“ освобождаването на Георгиев от поста са гласували 7 от тях, „против“ – четирима. Така не е събрано необходимото квалифицирано мнозинство от 8 гласа.

Решението на Общинската избирателна комисия подлежи на обжалване пред Административния съд в Пловдив в рамките на седмица. 

Ето пълния текст на съобщението: 

"В ОИК Калояново по електронна поща на 19.11.2020 г. в  11:48 часа е постъпил жалба  от Красимир Атанасов Димов с копие до ЦИК. В жалбата се съобщава за наличие на влязъл в сила съдебен акт, с който е наложено наказание лишаване от свобода за престъпление от общ характер по отношение на кмета на община Калояново Георги Любенов Георгиев. Постъпило е и телефонно обаждане от ЦИК до Председателя на ОИК Калояново, с информация, че в ЦИК е постъпило копие на жалбата с искане за произнасяне по нея. Междувременно в различни електронни и телевизионни медии, е разпространена информация, с която се съобщава за наличие на влязъл в сила съдебен акт, с който е наложено наказание лишаване от свобода за престъпление от общ характер по отношение на кмета на община Калояново Георги Любенов Георгиев. Във връзка със жалбата чрез електронната поща от платформата на ОИК Калояново на 19.11.2020 г. е изпратено искане до Районен съд Пловдив и Районна прокуратура Пловдив. На 24.11.2020 г от Общинска администрация е получено писмо до ОИК Калояново. В писмото с вх.№ 87/24.11.2020 г. от Районен съд Пловдив е получена официална информация – заверен препис на съдебно определение относно кмета на община Георги Любенов Георгиев, от което е видно, че с него по НОХД № 7101/2020 г по описа на 16 наказателен състав на Районен съд Пловдив, на 12.11.2020 г му е наложено наказание, за „извършеното от подсъдимия ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ престъпление по чл.343Б, ал.3 от НК му се определя и налага наказание при условията на чл.55, ал.1 и ал.2 от НК, а именно лишаване от свобода за срок от 8 /осем/ месеца и глоба в размер на 400 лв. На основание чл. 66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното на подсъдимия ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ наказание от 8 месеца лишаване от свобода за срок от 3 години.“

При произнасяне по постъпилата жалба и писмо от Районен съд Пловдив с вх.№ 87 от 24.11.2020 г, ОИК Калояново следва да съобрази разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, съгласно която пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно, когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер. В настоящия случай ОИК Калояново, счита че получената от Районен съд Пловдив чрез Общинска администрация Калояново писмена информация адресирана до ОИК Калояново с придружаващо писмо и надлежно заверен препис на определение № 260248 от 12.11.2020 г. постановено по НОХ дело № 7101/2020 г на 16 н.с.при ПРС е достатъчна за сезирането и произнасянето от страна на ОИК Калояново, защото към тях са приложени и относимите документи, съгласно разпоредбите на ЗМСМА. Съгласно чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА,  ОИК следва да се произнесе в тридневен срок считано от получаване на документите по чл.42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА от компетентния орган, който ги е издал в случая от Районен съд Пловдив. Спазен е законоустановеният срок от постъпване на официалните документи, а ОИК Калояново е била свикана законосъобразно установеният в ИК ред, чрез съобщение публикувано в платформата на ОИК Калояново, като присъстват 11 от 13 члена на комисията. Съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА решенията и отказите по чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА, както и отказите по чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА подлежат на обжалване от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет, или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от ИК. 

ОИК Калояново, прие че при взимане на решение по чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА следва да се проведе поименно, явно гласуване. Бяха проведени разисквания от членовете на ОИК. След тях председателят на ОИК Калояново постави на поименно явно гласуване точката от дневния ред - предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Калояново – Георги Любенов Георгиев. От присъстващите на заседанието на комисията  11 /ЕДИНАДЕСЕТ/ члена, за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново с „ЗА“ гласуваха 7 /седем/, а  „ПРОТИВ“ предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново гласуваха 4 /четири/.

С оглед проведеното гласуване не е налице предвидено от чл. 85, ал. 4 от ИК квалифицирано мнозинство за вземане на решение за  обявяване на предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Калояново Георги Любенов Георгиев, което следва в конкретния случай да бъде гласувано от 8 члена от присъстващите членове на заседанието.

Затова и на основание    чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 30 от  Изборния кодекс, чл. 463  от Изборния кодекс, вр. с  чл. 42, ал. 1, т. 4 и ал. 4 от ЗМСМА и във връзка с Решение 1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум Общинската избирателна комисия и мнозинство, ОИК Калояново

Р Е Ш И

ОТКАЗВА ДА ОБЯВИ предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Калояново – Георги Любенов Георгиев“. 

 

Тони Михайлов

Тони Михайлов

Репортер

Тони Михайлов е завършил магистратура „Журналистика, реклама, PR“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Бил е репортер и водещ на дневни блокове в Информационна агенция и радиоверига "Фокус".   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (1)

jjj

jjj

26.11.2020 | 13:13

Ей това е БЪЛГАРИЯ!!! - Кмета - пиян, залян - дрогиран но.......КМЕТ!! - Само в Булгаристан това може да се случи!! Така ли не разбрахте, че лай.ото си е лай.о откъдето и да го погледнеш!! Чакате да се напие/дрогира/ и да убие някого, нали!! Овчи народ, проста нация!!

Отговори
2 1

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ще се ваксинирате ли срещу COVID-19?