Следвайте ни

Държавна администрация бави заплати за 300 бона

Пловдивска фирма, занимаваща се с оптични мрежи и телекомуникационни услуги, отнесе солена глоба от служител на дирекция "Инспекция по труда" и след това се зажалва пред районното съдилище под тепетата, без да изпрати дори свой представител на съдебното заседание.

Фирмата "Глобъл Комюникейшън Нет" АД със седалище на улица „Стефан Веркович“ в град Пловдив дължи на 39 свои работници и служители 293 989 лева. Това става ясно от предписание към протокол, изпратен на дружеството на 10 август м. г. Според документа работодателят не е изплатил уговорените трудови възнаграждения за извършената работа за периода от 1 септември 2015 г. до 30 юни 2017 г. Вместо това за същия период са били изплатени едва 63 493 лева.  

"Глобъл Комюникейшън Нет" е един от големите доставчици на интернет в страната. Компанията е създала мрежата на държавната администрация, спешния номер 112 и мрежа, свързана с националната сигурност. Телекомуникационният оператор разполага с пълна гама от телеком услуги за оператори и корпоративни клиенти. Съществува и залог на търговското предприятие с кредитор Първа инвестиционна банка.

Тъй като заплатите се бавели, при посещението на инспектори е бил съставен акт и наложена глоба в размер на 10 000 лева. В законоустановения 3-дневен срок, а и в хода на изготвянето на административнонаказателната преписка от страна "Глобъл Комюникейшън Нет" АД не е депозирано възражение срещу направените от проверяващите констатации. Едва когато фирмата депозира жалбата против наказателното постановление, са представени писмени доказателства за направени плащания - единствено за месец август м.г.

Тъй като от страна на дружеството жалбоподател не са ангажирани устни или писмени доказателства, които да оборват акта, магистратите от районния съд са счели, че фактическата обстановка е била като описаната от служителите на Дирекция „Инспекция по труда“. Не било установено, че е налице възстановяване на дължимите трудови възнаграждения в размер на 293 989,72 лв.

Това е и причината да бъде потвърдена глобата от 10 000 лева. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?