71

Чавдар Грошев се завръща на шефско място в прокуратурата

Георги Гешев също ще бъде заместник-окръжен прокурор

Чавдар Грошев и Георги Гешев са назначени за заместник-шефове в Окръжната прокуратура в Пловдив. Това става с решение на прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, научи "Марица". Решението е от днес. 

Чавдар Грошев е завършил специалността „Право“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Работил е като адвокат, следовател и прокурор. От 2012 г. е заместник районен прокурор на Районна прокуратура - Пловдив, а от 2018 г. стана неин административен ръководител, като изпълняваше тази функция до февруари 2023 г. 

Чавдар Грошев е доктор по право, преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“ и Висшето училище по сигурност и икономика. Автор е на две книги - „Индивидуализация на наказанието. Теория и практика“ и „Предсрочно освобождаване от изтърпяване на наложено наказание“. Има над 20 публикации по наказателноправна материя в различни юридически издания в България и чужбина.

Участва в чести срещи с ученици и граждани с цел превенция срещу закононарушенията. Грошев е двукратен носител на наградата "Джовани Фалконе", като бе отличен за реален принос в ограничаване на престъпността и подкрепа на каузи в полза на обществото. 

Георги Гешев е прокурор в Окръжната прокуратура. Името му се свързва с разследвания по сложни казуси и престъпления. 

 

Оцени новината

Оцени новината
4.8/5 от 4 оценки
4.8/5 от 4 оценки

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?