49
Следвайте ни

Защо проектът "Въча" буксува десетилетия. И една идея, за да тръгне

viber icon

Позиция на "Аш Индъстрийз" - фирмата, която спечели поръчката за прединвестиционни проучвания по проекта "Въча" и ръководителя на проекта проф. Борислав Цанков

 

В последните десетина дни много се изговори за изготвените от фирма "Аш Индъстрийз" прединвестиционни проучвания (ПИП) за водоснабдяване на гр. Пловдив и още 29 населени места от каскада Доспат-Въча. Изтъкнаха се второстепенни причини, но никой не каза основната за отхвърлянето му и какво трябва да се направи, за да се насочи най-накрая проектът към посока неговата реализация.

Интересно е, че в становищата на всички институции относно качеството на предадените ПИП се изтъкваше, че се осъзнава важността на проекта и са „за“ неговото случване. По действията им обаче в последните 13 години установяваме, че тази подкрепа е съвсем формална и на езика на съответното ведомство означава „нека проектът да се случи, но без да се налага нашата намеса и без да се накърняват нашите интереси. “

ИСТОРИЯТА

През 2008 г. американската фирма АЕКОМ печели обществена поръчка на МРРБ за изготвяне на идеен и технически проект за водоснабдяване на гр. Пловдив от каскада Въча. По време на работата си по задачата, изпълнителят входира 27 официални въпроса към възложителя, на които получава… мълчание. След близо 3 години, на експертния съвет в Областна администрация Пловдив, всички институции се нахвърлят върху изпълнителя и се предявяват претенции, които никъде не са записани като задание. Решението на експертния съвет тогава е всяка една от институциите да даде писмено становище по представения идеен проект, МРРБ в качеството си на възложител да ги обобщи и систематизира и да ги представи на изпълнителя за корекция и доработка на проекта. След представяне на становищата се оказва, че те са диаметрално противоположни едно спрямо друго и по никакъв начин не може да се намери пресечна точка на интересите на засегнатите ведомства.

Съвсем естествено проектът потъва в забвение до 2019 г., когато израелската фирма "Аш Индъстрийз" печели обществена поръчка, обявена от Областна администрация Пловдив за изготвяне на Прединвестиционни проучвания за водоснабдяване на гр. Пловдив и още 29 населени места от каскада Доспат-Въча.

СЦЕНАРИЯТ СЕ ПОВТАРЯ

Сценарият почти повтаря този от 2008 г. Сега започва игра на котка и мишка за (не)подаване на необходимите изходни данни за изготвяне на проекта от страна на възложителя, ВиК ЕООД - Пловдив и МРРБ. Стига се дотам, че изпълнителят е принуден да преписва на ръка отделни пасажи на приетите Регионални прединвестиционни проучвания за обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД - Пловдив от монитора на един от чиновниците в областта.

Двата експертни съвета, свикани за разглеждане на изработените от "Аш Индъстрийз" прединвестиционни проучвания, се развиват по сходен сценарий. Изпълнителят е атакуван, че не е изпълнил техническото задание, че не е представил най-оптималното решение, че е оскъпил нарочно проекта, че не е обяснил как ще реши този или онзи детайл (като че ли не става дума за концептуален проект, а за разработка, целяща издаване на разрешение за строеж) и т.н. Постоянно от страна на възложителя се повтаря мантрата „Има и друго решение“. Ами, разбира се, че има! Задачата - така, както е поставена, наподобява на система диференциални уравнения, чието решение представлява фамилия линии или повърхнини. В математиката това се приема за отговор, но в инженерната практика е необходимо да се зададат гранични условия с оглед получаване на едно-единствено решение. Ще посочим следния пример в тази връзка. В Техническата спецификация на настоящия проект е записано дословно: „Разработката да предвижда възможност за бъдещото разширение на водоснабдителната системата (площадки, трасета) с цел водоснабдяване на територии, намиращи се на изток от гр. Пловдив“. Както се вижда, абсолютно недефинирана задача. На изток от гр. Пловдив е и гр. Бургас. Не е ясно и той ли да се предвиди в настоящата разработка.

ПРОЕКТАНТИТЕ ГАДАЯТ 

Въпросът тук е кой трябва да зададе тези гранични условия. От всичко случило се до момента оставаме с впечатление, че се разчита проектантът, освен всичко друго, да притежава свръхсетивни способности и да отгатва какво си е наумила всяка една от страните, замесени в проекта, и да им угоди по най-приемливия за тях начин. Това е все едно да си поръчаш проект за жилище и по никакъв начин да не дискутираш с архитекта какво очакваш във функционално, естетическо и финансово отношение от разработката. Е, накрая със сигурност резултатът няма да ти хареса.

За съжаление, в последните 20-25 години общинските и държавните институции свикнаха да прехвърлят изцяло управлението на проектите на изпълнителя - визия, концепция, изпълнение,  посредничество между отделните ведомства и т.н. За това съществуват и обективни причини. Във възлагащите институции квалифицираните инженерни кадри, способни да водят адекватно инфраструктурни проекти, липсват. Липсва и т. нар. институционална памет. Тоест, забравен е подходът, който техните предшественици са прилагали при решаването на сходни задачи.

Когато се касае за проект, даващ решението за водоснабдяването на втория по големина град в България и още 29 населени места, подобен подход е абсолютно неработещ.

ПРЕПИРНИ МЕЖДУ СВОИ

За да онагледим какво искаме да кажем, ще споделим следната случка. През м. март т.г. изпълнителят организира работна среща с експерти на НЕК ЕАД, на която да се съгласува пунктът за водовземане. След като проектантите посочиха своите предложения, последваха неколкочасови препирни и караници между самите експерти от НЕК ЕАД на тема кое от предложените решения е най-приемливо за компанията. И тук говорим само за една институция! А от изпълнителя се очаква да съгласува този пункт с още куп ведомства. Очевидно е, че това не може да бъде извършено от субект, който няма механизмите да въздейства върху публични институции и да ги накара да проведат дебат в посока не как това не може да стане, а в посока как да се случи.

С цел да не се фокусираме върху второстепенни въпроси, няма да коментираме откровените лъжи, които се чуха по време на експертните съвети от чиновници на Областната администрация. Няма да коментираме техниките за манипулация, целящи отхвърляне на разработката. Няма да коментираме и очевидната техническа некомпетентост на някои от т. нар. експерти, присъстващи на съветите. И не на последно място - няма да коментираме надменното отношение на възложителя към предложените от авторитетни международни компании, притежаващи в портфолиото си изпълнени редица подобни проекти и решения.

Как да излезем от омагьосания кръг на чиновническата незаинтересованост   

Нека споделим нашето мнение как най-накрая този проект може да се задвижи и да се започне неговата същинска реализация.

Необходимо е от страна на възложителя да се създаде звено за управление на проекта, в което да влязат експерти от ключови институции, имащи отношение към проекта - МРРБ, МОСВ, МЕ, МЗХГ, МЗ, ВиК ЕООД - Пловдив, НЕК ЕАД, Напоителни системи ЕАД, Областна администрация Пловдив. Същото да е оглавено от силна фигура. Не чиновник, не експерт, а визионер и комуникатор. Личност, която знае какви цели се преследват и да има способността да ги постигне. Личност, която да притежава механизмите да застави отделните институции да намерят пресечната точка на различните си интереси.

Не е допустимо вече десетилетия наред съдбата на този стратегически проект да се решава от чиновници, чийто интерес е да не си създават излишна работа.

Това звено трябва да работи активно през цялото време на изпълнение на проекта. Да организира ритмично работни срещи, на които да се дебатират всички детайли от задачата. Решенията, взети по време на тези работни срещи, да се протоколират и да се считат за задължителна част на разработката. Това по никакъв начин не означава, че институциите ще свършат работата, за която проектантът получава заплащане и който мисли противното само демонстрира дефицит на управленска култура. Точно обратното би се случило. Чрез такъв един подход, възложителят ще провокира проектанта да разгърне всичките си способности, да задейства всичките си подразделения и отдели, но вече бидейки напълно наясно, че въвлечените в проекта ведомства знаят какво точно искат. Досега това изобщо не пролича. Не е достатъчно да кажеш „подкрепям проекта“, да стоиш със скръстени ръце и да чакаш да дойде експертният съвет, за да покажеш колко си „знаещ и велик“.

Следвайки предложения от нас подход, на експертния съвет всички въвлечени в проекта ведомства ще отидат с ясното съзнание, че са наистина (а не само на думи) част от този проект, и ще работят реално в посока той да се случи. Нека само да си зададем въпроса - каква част от обкръжаващата ни материална действителност би съществувала днес, ако за нейната реализация се следваше подходът, демонстриран от публичната администрация в последните няколко десетилетия? Нямаше да има нито язовири, нито електроцентрали, нито мащабни сгради от ранга на НДК. Нямаше да я има и каскадата Доспат-Въча. Всички много добре знаем, че за изграждането на значими обекти е необходимо да се търсят компромисни решения. Да се зададат ясно приоритетите и да се следват неотлъчно. При строителството на редица от мащабните водни обекти в миналото се е налагало преместването на цели населени места, а сега се вайкаме как ще отчуждим 200 дка, за да снабдим с качествена и евтина питейна вода половин милион население. Излиза, че интересите на няколко субекти са приоритет пред интересите на стотици хиляди.

Още от категорията

Виж всички

Коментари (5)

СПБ

СПБ

09.11.2021 | 10:26

Този проект няма да стане. Икономически е неизгоден и няма кой да го финансира. водопроводната мрежа на града е като незакиснато буре и тече от всякъде - 70% загуби на вода, които изтичат в почвата и това е ясно на света. Кой налива вино в незакиснато и продънено буре.

Отговори
1 0
Бай Ставри

Бай Ставри

09.11.2021 | 10:14

Проектът боксува от години заради Ковида. Така казаха от европедераския съюз

Отговори
0 4
Келанов

Келанов

09.11.2021 | 09:34

Здравфко Мутра пидингаз

Отговори
3 1
ТОВА Е...

ТОВА Е...

09.11.2021 | 09:27

ДОКАТО НЕ СЕ ПОСТРОИ ТОЗИ ВОДОПРОВОД ...ДА НЕ ОСТАВЯМЕ НИТО ЕДИН КМЕТ НА МИРА...

Отговори
6 1
ТОВА Е...

ТОВА Е...

09.11.2021 | 09:26

ЗАЩОТО ПЛОВДИВ СЕ УПРАВЛЯВА САМО ОТ КЮВЛИИ ... ХОРА ЗА КОИТО ГРИЖАТА ЗА ПЛОВДИВЧАНИ И ГАРАД НЕ СТОИ.....ЗА ТОВА ЗАЩОТО АКО СЕ УПРАВЯВАШЕ ОТ ИСТИНСКИ ДОСТОЙНИ КЕТОВЕ С ИЗКЮЧЕНИЕ НА СЛАВЧО АТАНАСОВ...КОЙТО Е РАДЕТЕЛ НА ТОЗИ ПОЕКТ НЕЩАТА ОТДАВНА ДА СА В ИСТОРИЯТА И ДА ПИЕМ ВОДА ОТ ВЪЧА... ЗА СЕГА НИ ОСТАВА САМО СТРАХА ЧЕ НЯКОГА МОЖЕ ДА НИ НАВОДНИ ТОЗИ ЯЗОВИР... ПЛОВДИВЧАНИ ТОВА ТРЯБВА ДА НИ Е ПЪРВАТА ГРИЖА КАТО НЕ МОЖЕМ ДА ДИШАМЕ ЧИСТ ВЪЗДУХ ПОНЕ ДА ПИЕМ ВОДА КОЯТО Е ИСТИНСКО ЗДРАВЕ...ВСЕКИ СЛДВАЩ КМЕТ ПУБЛИЧНО ДА ОБЯВИ ТАЗИ КАУЗА....ОТ НЕЯ ДА ЗАПОЧВАТ ОБЕЩАНИЯТА МУ...

Отговори
8 0

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?