Законът: Майка на детето е жената, която го е родила

Действащият до сега Семеен кодекс (СК), в сила от юли 1985 г., беше отменен, като новият закон влезе в сила от 01.10.2009 г. Той дава обновена уредба на отношенията, основани на родство, включително и на исковете, касаещи установяване на майчинството. В този контекст, предвид новите социални реалности е въведена и фигурата на т.нар асистирана репродукция (сурогатно майчинство).

Асистираната репродукция е налице, щом партньорът на майката е дал писмено информирано съгласие за извършването й, независимо от използваните техники (in vitro и други). Формата обикновено е спазена чрез попълване на съответната декларация. Все пак не бива да се забравя, че дори и при новия ред на основание чл.60, ал.1 от СК произходът от майката се определя от раждането, т.е за законна майка на детето е призната жената, която го е родила, включително и при асистирана репродукция. За биологичния бащата съществува опцията да осъществи т.нар припознаване на заченато дете, като така бащата спестява необходимостта от установяване на произхода след раждането. Припознаването ще породи действие за бащата, само ако детето се роди живо и жизнеспособно. Съпругата на бащата има две опции: да се възползва от института на припознаване на несобствено дете или от т. нар. пълно осиновяване. При припознаване на несобствено дете майката припознава дете, което счита за свое, но в действителност не произхожда от нея биологически. Припознаването е валидно, щом не бъде оспорено или унищожено по надлежния ред, като то ще съставлява на общо основание титул за произход. Припознаването се извършва лично с писмено заявление пред длъжностното лице по гражданското състояние или с декларация с нотариално заверен подпис, подадена пред длъжностното лице по гражданското състояние. Заявлението може да се подаде и чрез управителя на лечебното заведение, в което се е родило детето.

Произходът от майката, установен с акт за раждане, може да бъде оспорен с иск, предявен от детето, от жената, посочена в акта като майка, от нейния съпруг, от жената, която претендира, че е майка на детето, и от мъжа, който претендира, че детето е родено от неговата съпруга. Като страна по делото се призовават и съпругът на майката, съпругът на жената, която оспорва произхода, както и детето. Важно е да се отбележи, че въпреки горната хипотеза, на основание чл. 60, ал. 3 от СК произходът от жената, родила детето при асистирана репродукция, не може да бъде оспорван на това основание.  

 

 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?