4020

Владимир Темелков присъства на 45-годишнината на Централната лаборатория по приложна физика на БАН

Зам.-кметът по дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование Владимир Темелков се включи в отбелязването на 45-годишнината на Централната лаборатория по приложна физика на БАН.

„Като водеща организация в България в областта на мехатрониката и нанотехнологиите, износоустойчивите покрития и новите енергийни източници, ръководената от Вас лаборатория има сериозен принос за развитието на науката и приложението ѝ в област Пловдив. Благодарение на Вас в Община Пловдив науката работи успешно с бизнеса в полза на обществото“, поздрави ръководството Владимир Темелков. Той уточни, че лабораторията разполага с научна инфраструктура, която допринася за разработването и трансфера на технологии на световно ниво и за привличането на млади изследователи, които да развиват бъдещия научен потенциал на град Пловдив.

По време на тържествената сесия директорът на лабораторията проф. д-р Лиляна Колаклиева и зам.-директорът проф. д-р Румен Каканаков представиха развитието на звеното през годините и постиженията на колектива в областта на научно-приложните изследвания и иновациите в полза на обществото.

Сред най-големите успехи през последните години проф. Колаклиева открои създаването на Центъра по мехатроника и нанотехнологии. В рамките на проекта беше изградена и разширена т.нар. “Чиста стая”, в която се помещава оборудване без аналог в България. В едната част на “Чистата стая” се извършва нанасянето на нанопокрития върху метални инструменти и части, а в другата – се тества тяхната устойчивост. Изследванията в “чистата стая” намират приложение в редица области като машиностроене, автомобилостроене, металообработване, енергетика, медицина и стоматология.

Оцени новината

Оцени новината
1/5 от 1 оценки
1/5 от 1 оценки

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?