Следвайте ни

Виктория Гецова, регионален мениджър в "Екоколект" АД: Децата учат възрастните на разделно събиране на отпадъци

viber icon

"Екоколект" АД е една от трите организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които обслужват разделното събиране с цветни контейнери в Пловдив. С Виктория Гецова, регионален мениджър в "Екоколект" АД се срещнахме, за да ни разкаже повече за дейността, която извършва организацията в област Пловдив. 

 

- В кои общини от област Пловдив "Екоколект" АД има контейнери за разделно събиране?

- "Екоколект" АД е осигурило съдове и обслужва системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на осем общини от област Пловдив. В най-голямата община Пловдив "Екоколект" обслужва два района - Източен и Северен, останалите общини от областта, в които "Екоколект" извършва обслужване на системи за разделно събиране, са Асеновград, Калояново, Куклен, Първомай, Раковски, Родопи и Садово. В Пловдив сме разположили общо 467 контейнера, а в останалите общини от областта - общо 1166 контейнера. Обслужваме общо 274 044 жители.  

- Как се определят броят и местоположението на съдовете? 

- Броят на съдовете се определя според броя на жителите във всяко населено място, съответно за град Пловдив се взема предвид броят на жителите във всеки отделен район. За най-малките населени места - под 50 хиляди жители население, "Екоколект" осигурява минимум по 3300 литра за всеки 350 души, за следващите по големина населени места с население между 50 и 100 хиляди жители осигуряваме по 3300 литра на всеки 550 души, а за най-големите населени места - тези с над 100 хиляди жители, предоставяме по 3300 литра обем на съдовете на всеки 750 жители. Тези изисквания за обем, от които се изчислява и броят на съдовете, са нормативно определени в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. Те са задължителни за всички организации. В същата наредба е определено и задължителното изискване - съдовете за разделно събиране да се разполагат до съдовете за битови отпадъци. 

Като съблюдава това изискване, всеки кмет определя конкретните адреси за разполагане на съдовете за разделно събиране, като общинските служители и нашият екип съобразяват броя и местоположението на съдовете с гъстотата на застрояване - в районите с къщи, т. нар. ниско строителство, се поставят по-малко точки със съдове за разделно събиране, защото там живеят по-малко хора, а в районите с високо строителство, където съдовете ще се използват от повече хора, се поставят повече съдове за разделно събиране. Също така преценяваме и възможностите за достъп на специализираната транспортна техника, която обслужва съдовете, и се стремим да удовлетворим и желанията на гражданите. 

- Колко често се обслужват съдовете и какво се случва с отпадъците?

- Съдовете се обслужват с различна честота, според вида им ​- ​ракла или ​иглу, и големината на населените места, която от своя страна определя броя на жителите, които използват съдовете и съответно количеството на отпадъците, което се събира в тях. В най-голямата община Пловдив жълтите съдове, в които гражданите изхвърлят отпадъци от опаковки от хартия, пластмаси и метали, се обслужват три пъти месечно, в по-малките общини - два пъти месечно. В Пловдив зелените съдове за отпадъци от опаковки от стъкло се обслужват веднъж на два месеца, а в останалите общините - веднъж на три месеца.

Транспортирането на отпадъците се извършва със специализирана транспортна техника, съобразно разположените контейнери за разделно събиране. Разделно събраните отпадъци се транспортират до специализирани площадки, на които се извършват дейности по сортиране на отпадъците - рециклируемите отпадъци предаваме за рециклиране на преработвателни предприятия от страната, а нерециклируемите се депонират на депата, където се депонират и битовите отпадъци на съответните общини. 

- Какви са впечатленията ви по отношение на нагласата на гражданите, те участват ли в разделното събиране и увеличава ли се тяхната активност?

- През последните години все повече хора показват активност в тази насока. Събират отпадъците от опаковки разделно, интересуват се за местоположението на контейнерите и графика за извозване. Връзката между тях и нас като организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки става все по-тясна, гражданите показват позиция и отговорност към събираните отпадъци и последващата им реализация, подават се сигнали при запълнени контейнери, следи се чистотата на отпадъка, поставен от съгражданите им в нашите контейнери. Особено в двата района на град Пловдив, които обслужваме, се наблюдава изключителна активност от страна на гражданите. Със сигурност може да кажем, че все повече хора показват ангажираност към опазването на околната среда, както и в частност към разделното събиране на отпадъци от опаковки. 

- По какъв начин "Екоколект" стимулира разделното събиране на отпадъци?

- Разделното събиране на отпадъци от опаковки цели намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда и здравето на хората, то е сред основните начини за решаване на проблемите в областта на изменението на климата. Основна част от нашата дейност е популяризиране на идеята и принципите на разделното събиране и опазване на околната среда. Вниманието ни е насочено към повишаване на информираността на различните социални групи. Стремим се в кампаниите, които организираме, да даваме ясни и запомнящи се послания. Голяма част от вниманието ни е насочено към младото поколение, то играе важна роля за формирането на нагласи и навици за разделяне на отпадъците у по-възрастните. Кампаниите ни са изключително насочени към учениците и включват изпълнението на разнообразни дейности, чрез които децата научават защо трябва да събират разделно отпадъците и как правилно да го правят.

Сред организираните от нас обучителни кампании с доказан успех може да посочим еко уроци, творчески работилници, игри на открито, озеленяване на дворни и паркови пространства, организиране на конкурси за рисунка и есета, организиране на зелени еко инициативи, партньори сме на различни инициативи и културни мероприятия, организирани под тепетата. Разбира се, подобаващо отбелязваме и Световния ден на околната сред, както и други важни дати, свързани с опазването и грижата към природата. Запомняща се инициатива е организираната съвместно с Община Пловдив и "Булекопак" АД кампания „Хартиена война“. Кампанията бе своеобразна надпревара за събиране на хартиени отпадъци от опаковки, в нея взеха участие 5106 ученици от училищата в гр. Пловдив, а събраното количество хартия бе над седем тона. Друга интересна инициатива беше организираният конкурс за рисунка на тема „Аз и природата“, той премина при изключителен интерес и засилено участие от учениците и изложбата на рисунките също се радваше на голям интерес.

През настоящата година нямахме възможност да реализираме планираните кампании поради епидемичната обстановка, свързана с коронавируса. 

- Какви са проблемите, с които се сблъсквате?

- Сред проблеми, с които се сблъскаме ежедневно в работата си, са повреди и щети по съдовете, които се нанасят от недобросъвестни граждани, поставянето на отпадъци, които не са опаковки, в контейнерите за разделно събиране, както и изхвърляне на замърсени опаковки в контейнерите за разделно събиране. В резултат на добрата работа с Община Пловдив и комуникация с гражданите тези проблеми все повече намаляват. За нас е много важна обратната връзка от гражданите и контролът от тяхна страна, за да може да отстраняваме своевременно констатирани проблеми. Наша основна грижа и отговорност е един по-чист и красив PLOVEDIV.

Нека да не забравяме, че един от основните проблеми в съвременния свят е липсата на устойчиво  управление  на  отпадъците. Разделното събиране на отпадъци и развитието  на технологиите в това  направление дава възможност все повече отпадъци да се трансформират в нови ресурси и eнергия. Моделите и начинът на използване на ресурсите са довели до високи равнища на замърсяване, влошаване на качеството на околната среда и изчерпване на природните ресурси. Икономиката изхвърля все повече отпадъци, които се разграждат бавно и трудно, а същевременно имат висока остатъчна стойност, при правилно управление. Това води до  сериозни екологични и икономически проблеми. Планини от боклук на сушата и острови от боклук в океаните застрашават човешкото здраве и екологичното равновесие в природата. Ограничените природни ресурси се използват неконтролирано. Икономиките в световен мащаб разчитат в голяма степен на природните ресурси. В момента те се използват в мащаби, които ще се изчерпат за бъдещите поколения. Ако настоящите модели се запазят, влошаването и изчерпването на природните ресурси, както и генерирането на отпадъци ще продължи. Рационалното използване и запазване на природните ресурси е един от основните доводи по отношение на околната среда, които са залегнали в идеята за разделно събиране на отпадъци, като част от стратегията за кръгова икономика. България като страна, членка на Европейския съюз, се стреми към преминаване към модела за кръгова икономика, където материалите максимално дълго се завъртат през цикъла: производство-събиране-рециклиране-производство, генерират се минимални количества отпадъци и се намалява нуждата от добив на първични суровини. 

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?