Следвайте ни

Важно за прородозащитниците: Изпратете свое видеопослание за за „Натура 2000“

viber icon

РИОСВ – Пловдив и „Зелени Балкани“ отправят второ екопредизвикателство по случай Деня на „Натура 2000“

РИОСВ – Пловдив и „Зелени Балкани“ отправят онлайн предизвикателство по случай 21 май - Европейския ден на екологичната мрежа „Натура 2000“, който честваме четвърта година. Първото предизвикателство беше за Деня на Земята.

Всички приятели на природозащитната идея са предизвикани да участват, като запишат кратко импровизирано видеопослание за „Натура 2000“ с телефона или камерата си. В него участниците могат да споделят защо е важна европейската екологична мрежа, имат ли личен принос за нейното съществуване, как допринасят за нея или пък да снимат и да разкажат за конкретна защитена зона. Освен видеоматериали може да се споделят и снимки на местообитания или видове, включени в зоните от „Натура 2000“.

Организаторите се ангажират да добавят субтитри на английски език и да ги разпространят. По този начин участниците ще покажат лицата и ще разкрият сърцата си, показвайки, че хората, милеещи за природата са много.

Клипчетата трябва да са в рамките на 1-2 минути, може да са селфи или снимани от друг човек. Срокът за изпращането им е края на месец май на лично съобщение във фейсбук на страницата на Зелени Балкани (https://bit.ly/2WXHUSX) или на имейл адреса на РИОСВ Пловдив: [email protected]

Освен на сайтовете на двете организации, събитието е обявено и в социалните мрежи на следния линк: https://www.facebook.com/events/1363605384027939

Мрежата „Натура 2000” е най-амбициозната инициатива, която някога е предприемана за опазване на богатото природно наследство на Европа. Екомрежата беше създадена през 1992 г. чрез приемането на Директивата за местообитанията, която заедно с Директивата за птиците представлява крайъгълният камък на политиката за опазване на природата в Европа. Това е формата, която ЕС е избрал дългосрочно, за да запази биоразнообразието и природата за бъдещите поколения, като се гарантира устойчивото им ползване. В момента европейската мрежа "Натура 2000" включва над 27 300 защитени зони, заемащи общо повече от 1 милион км2 и 18% от територията на ЕС. На територията на РИОСВ – Пловдив има 33 защитени зони.

Освен опазване на биологичното разнообразие за бъдещите поколения мрежата „Натура 2000“ предоставя широк набор от други важни ползи за обществото и икономиката посредством потока от екосистемни услуги. Здравите сладководни екосистеми, например, осигуряват чиста вода и спомагат за отстраняване на замърсителите от заобикалящата среда. Непокътнатите влажни зони действат като естествени буфери срещу наводнения, като абсорбират излишните дъждовни води. Торфените находища спомагат за привличането и съхраняването на въглеродния диоксид, който е основната причина за изменението на климата, а горите подобряват качеството на въздуха и почвата. Освен това „Натура 2000“ спомага за запазването на естествените опрашители, за опазването на природните дадености и естетическите ценности, както и за подкрепа на туризма и отдиха. Благодарение на това, че осигурява привлекателни свободни пространства, тя дава множество възможности за икономически дейности, основани на тези ценни природни активи.

Списъкът на всички защитени зони от мрежата „Натура 2000“ в България е тук: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map).

Ето и списъка на защитените зони от мрежата „Натура 2000“, попадащи в териториалния обхват на РИОСВ – Пловдив: 

Защитени зони по Натура 2000 за опазване на дивите птици в Пловдивска област 

 1. „Централен  Балкан” с код BG0000494
 2. „Язовир Пясъчник”  с код BG0002010
 3. „Язовир Конуш” с код BG0002015
 4. „Рибарници Пловдив” с код BG0002016
 5. „Бесапарски ридове” с код BG0002057
 6. „Марица Първомай” с код BG0002081
 7. „Оризища Цалапица” с код BG0002086
 8. „Марица Пловдив” с код BG0002087
 9. „Персенк” с код BG0002105
 10. „Добростан” с код BG0002073
 11. „Средна гора” с код BG0002054
 12. Централен Балкан буфер с код BG0002128

Защитени зони по Натура 2000 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна в Пловдивска област 

 1. „Река Чая” с код BG0000194
 2. „Бесапарски възвишения” с код BG0000254
 3. „Градинска гора” с код BG0000255
 4. „Трилистник” с код BG0000289
 5. „Гора - Шишманци” с код BG0000291
 6. „Река Въча Тракия” с код BG0000424
 7. „Река Стряма” с код BG0000429
 8. „Река Каялийка” с код BG0000435
 9. „Река Мечка” с код BG0000436
 10. „Река Черкезица” с код BG0000437
 11. „Река Чинардере” с код BG0000438
 12. „Река Омуровска” с код BG0000443
 13. „Река Пясъчник” с код BG0000444
 14. „Река Марица” с код BG0000578
 15. „Брестовица” с код BG0001033
 16. „Родопи - Западни” BG0001030
 17. „Родопи-Седни” BG0001031
 18. „Попинци” BG0001039
 19. „Средна гора” BG0001389
 20. „Централен Балкан – буфер” BG0001493
 21. „Централен Балкан”  BG0000494

 

 

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?