1939

В Пловдив и областта: Едва 200 чиновници обслужват над 7-хилядна армия земеделци

По-информирани граждани, повече държава

Често винят медиите за всички обществени беди. Четвъртата власт обаче не задава тона на обществените процеси. Може да е коректив или да обслужва политиката и властта, според убежденията на журналистите, може да провокира дебати и да разкрива нередностите, но не може сама да създаде или да взриви гражданското общество. Но със сигурност може да му е от полза.  

Един от многото проблеми на българския преход са нереформираните институции. Повечето от тях работят бавно, съпротивляват се на промените и често малтретират бизнеса и гражданите, вместо да ги обслужват. Много хора не могат да се ориентират в лабиринта от ведомства и агенции, не знаят къде и как точно до получат необходимото им административно обслужване и губят голяма част от времето си, за да обикалят различни ведомства, дирекции и отдели.

За да е наистина от полза на читателите си, „Марица” стартира поредица, в която ще представи всички общински и държавни институции, които работят на територията на Пловдив. Ще ви информираме с какво точно се занимават, каква е структурата им, как най-лесно да влезем във връзка с тях и какво да направим, ако не си вършат работата.

Вече ви представихме най-голямата институция - Община Пловдив, Областната управа, ОД МВР-Пловдив, Агенция за социално подпомагане-Пловдив, и дирекция "Социална политика", както и районите "Централен" и  "Южен". Днес разказваме за две от най-важните звена на Министерство на земеделието, които обгрижват фермерите от региона - това са Областна дирекция "Земеделие" Пловдив и Областна дирекция Пловдив към Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция.

Областна дирекция „Земеделие“ и Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ в Пловдив са две от стратегическите структури към Министерство на земеделието в страната, които работят в услуга на земеделските производители. Фермерите, които тепърва прохождат в бранша, документално стартират дейността си от първата. Фондът е институцията, която е пряко свързана със субсидирането на стопаните както по линия на държавното подпомагане, така и по линия на Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството на ЕС.

За новите стопани регистрацията по Наредба 3 е задължителна. Тя се извършва целогодишно в ОДЗ Пловдив и легитимира дейността им като растениевъди или животновъди. За останалите фермери има обвързана със срок пререгистрация - от 1 октомври, когато е началото на стопанската година, до последния ден на очертаване на площите за директните плащания през юни следващата година. Без заветното зелено регистрационно картонче, което се получава при регистрацията, нито един производител не може да заяви каквито и да било искания за плащане или обезщетение, да кандидатства по схеми и мерки за подпомагане към ДФЗ, нито пък да продава легално продукцията си.  

Като специализирана териториална администрация към министъра на земеделието ОДЗ Пловдив е второстепенен разпоредител на бюджетна издръжка. Тя е най-голямата като обхват от всички областни земеделски дирекции в страната, поради което има и най-голям брой служители. При щатна численост 105 души, в момента към ОДЗ Пловдив работят 100, като в това число влизат и експертите към 13-те общински служби по земеделие /ОСЗ/. Служителите са затрупани с работа целогодишно. "Работата при нас няма край, защото влизаме от кампания в кампания", казва директорът Ангел Личев.

В Устройствения правилник са записани 

78 ангажимента, които има специализираната администрация към ОДЗ Пловдив.

 Ще изброим само някои от тях: създава и поддържа регистри, свързани със Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), оказва съдействие на лицата, кандидатстващи по схемите и мерките за подпомагане, контролира дейностите по поддържане на картата на възстановената собственост, провежда търгове за отдаване под наем или аренда на земи от Държавния поземлен фонд, приема и отговаря на жалби не само на земеделски производители, но и при спорове между наследници на земи, всеки месец сформира комисия за промяна предназначението на земеделските земи. За тази скъпа процедура, която струва няколко хиляди лева, има голям интерес - между 40 и 60 преписки на месец, а най-много са желаещите да променят статута на земята в Община "Родопи". Затова и неслучайно там има бум на строителството в областта. От юни тази година на всички областни земеделски дирекции са вменени нови ангажименти - да извършват проверки в кланиците, да инспектират регистрирани нови животновъдни обекти за добив на краве мляко и редица други дейности, свързани с животни, които дейности се дублират с областната дирекция на Агенцията по храните. Към ОДЗ Пловдив има и обща администрация, както и главен секретар, също с редица ангажименти.

Цялата ОДЗ и нейните 13 ОСЗ обслужват 7034 земеделски производители от Пловдивска област, по данните за 2021-2022 г. За сравнение предходната стопанска 2020-2021 г. техният брой е бил 7419. Тенденцията за намаляване на фермерите се наблюдава във всички области в страната. Статистиката към МЗХ сочи, че най-голям е броят на земеделските стопанства в областите Благоевград и Пловдив, съответно 10.2% и 8.2% от общия брой в страната през 2020 г. Към момента

общата обработваема земя в област Пловдив е 224 569.08 хектара 

/1 ха=10 дка/. В региона се отглеждат основно зеленчукови,  овощни,  зърнено-житни, маслодайни, технически, фуражни култури и лозя. 

Пловдивската Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ е една от 28-те областни дирекции в страната, в която се прилагат схеми и мерки за подпомагане и една от 11-те с функция на Регионална разплащателна агенция. Към момента се ръководи от Пламен Мекиков, а на негово подчинение са 84 експерти. Нейните служители също са нонстоп в кампании. Месечните възнаграждения на експертите в двете земеделски структури са сходни. Според заеманата длъжност и годините стаж варират от 710 лв. до близо 3000 лв.

 

Две шефски рокади за по-малко от година

Пламен Мекиков е най-новият директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция в Пловдив, с няколко месеца служба като началник. Преди това той бе началник на отдел към Регионалния технически инспекторат към областната дирекция на ДФЗ под тепетата.

За по-малко от година той е вторият човек, който сяда на шефския стол. Негов предшественик бе Владислава Казакова, която бързо бе издигната до заместник изпълнителен директор в ЦУ на ДФЗ. На нея са поверени ресорите „Директни плащания на площ“ и „Информационни технологии“. Нейното израстване става по времето на друг пловдивчанин, който в момента заема поста изпълнителен директор на ДФЗ. Това е бившият шеф на НАП Пловдив Георги Тахов.

Назначаването на Казакова за шеф на ДФЗ в Пловдив е прецедент, с който се разби дългогодишният авторитарен модел за управление на структурата. Преди това нямаше как да е по-различно, при положение че човекът, който най-дълго бе начело - Йосиф Ячев, е от ГЕРБ и общински съветник от същата партия в Раковски. В продължение на 13 години той бе начело на фонда в Пловдив. Иначе е в системата от 2003 г., а директор - от 2009 г. до лятото на 2022 г.

За освобождаването му от поста има две версии. Едната е, че е жертва на политическата чистка, проведена от предишния служебен земеделски министър Иван Иванов в повечето областни дирекции на ДФЗ в страната. Според другата версия Йосиф Ячев се е разделил с шефското място след посещението на прокурор №1 на ЕС Лаура Кьовеши в България. В рамките на нейната визита стана ясно, че винопроизводител от Пловдив е получил осъдителна присъда заради опит да източи европейски средства. Ячев все още е в системата. Той е преназначен в главен експерт на отдел в Регионалната разплащателна агенция. 

Ангел Личев е директор на Областна дирекция "Земеделие" Пловдив от една година. Той пое поста от Велина Панчева, която остана да работи там като главен секретар, а длъжността е с ранг на зам.-директор. Ангел Личев е инж. агроном. Завършил е Аграрния университет в Пловдив със специалност "Полевъдство". В занаята е "врял и кипял" и наясно с проблемите в агросектора. Преди да оглави земеделската дирекция под тепетата, бе дългогодишен началник на общинската служба по земеделие в Стамболийски.

 

 

ДФЗ и ОДЗ под тепетата са на 1 км разстояние

Като локации Областна дирекция „Земеделие“ и Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" в Пловдив са на разстояние не повече от километър една до друга. На фона на големите градски задръствания това е удобство за земеделските производители, ако трябва в един ден да посетят и двете институции. Областна дирекция „Земеделие“-Пловдив се намира на бул. „Марица“ 122, ет. 3 /Водната палата/, а ДФЗ-Пловдив приема фермери на бул. „Цар Борис III Обединител“ 20-А /бившата сграда на "Петрол"/.

На сайта на ОДЗ има обявен един телефонен номер за контакт: 032/63 40 22. Електронната поща е [email protected] Центърът за административно обслужване е с работно време от понеделник до петък, от 08:00 до 18:00 часа. Приемният ден на директора е всяка сряда от 09:30 до 12:00 часа.

Директорът на ДФЗ-Пловдив няма приемен ден с граждани. Те могат да се консултират по имейл: [email protected], на място или на следните телефони в отделите:  Прилагане на схеми и мерки за подпомагане /ПСМП/ - 032 921 433, Регионална разплащателна агенция /РРА/ - 032 921 521, Регионален технически инспекторат /РТИ/ - 032 921 541.

Във Водната палата се намира и пловдивският офис на Националната служба за съвети в земеделието. Четиримата му експерти имат ангажимент да консултират безплатно земеделските производители, както и да изготвят безплатно проекти по различни схеми и мерки за подпомагане. За разлика от другите офиси на НССЗ в страната, местният не е много активен и непознат за голяма част от фермерите.

 

Първото дело за корупция в ДФЗ Местен фермер отвори работа на Лаура Кьовеши

Земеделски производител от Пловдивско стана причина оглавяваната от Лаура Кьовеши Европейска прокуратура да образува първото дело у нас за корупция в ДФЗ. Производството е срещу Траян Делиагов - служител в ЦУ на ДФЗ. Както "Марица" писа, той бе арестуван през есента на 2021 г. на бензиностанция в София непосредствено след получаване на белязаните 5000 лв. Делото приключи с условна присъда, а Делиагов е възстановен на работа. 

През лятото на 2022 г. Европрокуратурата се намеси в друг случай, свързан с фермер от Пловдивско, и предотврати източването на 400 000 евро. В измамната схема бе обвинен управител на винарска фирма в региона.

При първия случай разследването установи, че експертът поискал и получил парите от земеделски производител, който кандидатствал по Програмата за развитие на селските райони. Трябвало да получи субсидии по програмата през декември 2020 г., но те се бавели. В началото на 2021 г. решил да потърси помощ и негов приятел му дал името и телефона на Делиагов. Двамата се срещнали и чиновникът обяснил, че знае защо закъсняват плащанията и ако бизнесменът иска да ги вземе, трябва да му се отплати с 5000 лв.

Изискването било да плаща същата сума и за всяка от 9-те схеми, по които фермерът имал да получава субсидии. Част от парите служителят от ДФЗ прибрал още на първите срещи с агробизнесмена. След като платил, той получил почти 600 000 лв. по няколко схеми и мерки от програмата.

През лятото обаче експертът поискал още 5000 лева, за да не се извършват по-нататъшни проверки на бизнесмена или ако има такива, да са положителни за него. Тогава земеделецът подал сигнал и Делиагов беше задържан с белязаните 5000 лева.

В края на юли тази година и дни преди да бъде закрит, Специализираният наказателен съд осъди Делиагов условно на 6 месеца затвор с 3-годишен изпитателен срок. Подсъдимият експерт на ДФЗ, който бе освободен от работа с мотив да не влияе "отвътре" на изхода на делото, се завърна победоносно в края на септември 2022 г., а институцията не обжалва присъдата. 

При втория случай винарят представил фалшиви документи при кандидатстване за финансиране. по програмата на ЕС за промотиране на земеделска продукция извън границите на ЕС. Бизнесменът кандидатствал за субсидия от 390 452 евро по Националната програма за подпомагане на ЕС през 2020 г., като парите трябвало да се използват за реклама на вината на избата в Русия, Беларус и Виетнам между 2021 и 2023 г. Той бе осъден условно на една година лишаване от свобода и глоба от 2000 лева. Обвиняемият се призна за виновен и сключи споразумение с Европейската прокуратура.

 

Още ехти скандалът "Белев срещу Цонева"

През 2007 г. Областна дирекция „Земеделие“ Пловдив, която по това време се водеше "Земеделие и гори", се разтресе от голям скандал. Тогавашният й директор и пълномощник на министъра на земеделието Светослав Белев бе осъден на година и половина лишаване от свобода условно с четири години изпитателен срок. Белев бе признат за виновен за това, че на 17 юли 2001 г. в качеството си на длъжностно лице е сключил осем договора за покупко-продажба на недвижими имоти с цел лична облага, пише в мотивите си Окръжният съд в Пловдив. Година преди това Белев е ощетил хазната с 22 000 лева от неизгодни замени на парцели от Държавния поземлен фонд с неравностойни по качество и големина частни земи.

В извършването на сделките е участвала и съпругата му Ваня Белева. Пет от имотите са в Браниполе, а три - в Белащица, и са частна държавна собственост. Освен наложеното наказание, Светослав Белев бе глобен с 1500 лв. и лишен от правото да заема ръководна длъжност в държавната администрация за срок от четири години. Той обжалва, а през пролетта на 2009 г. бе оневинен поради давност на делото.

Скоро сред това Белев направи многократни скандални опити да се върне на шефския стол, но не успя да се пребори с наследничката си Стефанка Цонева. В дирекцията той правеше циркове, развявайки решения за прекратяване на две наказателни производства срещу него за злоупотреба със служебно положение. Даже за седмица беше се самонастанил в един от кабинетите,  изчаквайки решението на тогавашния аграрен министър Валери Цветанов да обяви легитимния директор, но изтегли късата клечка. По-късно кандидатства и бе одобрен за шеф на общинската земеделска служба в Раковски, която ръководи няколко години. За негово разочарование бе "разжалван" до младши експерт, а тази пролет дойде време да се пенсионира.

 

 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
3 коментара
Боко тиквата

Боко тиквата

05.12.2022 | 10:02

Ще назначим повече паразити, за да гласуват за мен. Такава е схемата и затова реват сега.

Отговори
1 0
Земеделски Производител

Земеделски Производител

05.12.2022 | 09:22

Като земеделски производител съм сравнително доволен от работата на двете служби. Кадрите са достатъчно, имат работа, но само в определени периоди на годината, така че не ги мислете толкова. Пишете за БАБХ където има 3000 служители, е това за цялата страна, но незнам колко са в Пловдив и какво правят.

Отговори
4 0
настрадин ходжа

настрадин ходжа

05.12.2022 | 08:35

госпожа Петрова какво прдпочитате 7 хиляди чиновници да обслужват 200 земеделци ли?

Отговори
6 1

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?