В битката срещу презастрояването ДБ сезира Каназирева

Искане да се спре приемането на ПУП на кварталите "Захарна фабрика" и "Тодор Каблешков" в Пловдив изпратиха общинските съветници от Демократична България до областния управител Дани Каназирева.

Съветниците твърдят, че одобряването на ПУП за зоната ще унищожи растителността на север от река Марица. Според тях не е имало широко обществено обсъждане за бъдещето на бул. "Марица-север", за чиято реконструкция се говори още от предишния мандат, както и достатъчно добра стиковка между решенията за ПУП и стария и новия ОУП на Пловдив.

Мнозина видяха в приемането на ПУП за зоната и скрито лобиране в интерес на инвеститора Таха Рахман, който планира да построи мегакомплекс зад магазин "Лекси" в района.

Ето и цялото искане на групата:

"На 30.06.2020 г. групата на Демократична България в Общински съвет – Пловдив внесохме искане до областния управител да се произнесе по Решение 153 от 25.06.2020 г. на Общински съвет – Пловдив, с което се прие ПУП-ПР на кварталите „Захарна фабрика“ и „Тодор Каблешков“. Имаме следните доводи и притеснения по отношение на този ПУП:

Приемането на ПУП преди ОУП ще унищожи зелените зони на север от Марица. 

Бързането на общината да приеме ПУП от такъв сериозен мащаб преди да е приет новия ОУП, който в момента е в процедура, е силно съмнително. Зелените зони от северната част на р. Марица, които се засягат с този ПУП, и които към момента са зелени зони по ОУП, ще бъдат изцяло унищожени. Тези зони са премахнати и в проекта за нов ОУП и това премахване се очаква да срещне сериозен отпор както на обществените обсъждания, така и най-вероятно ще получи негативна оценка от РИОСВ. С приемането на този ПУП, обаче, ще  се сложи край на дебата дали там зоната да остане зеленина, тъй като новият ОУП ще трябва да се съобрази със „заварени“ ПУП-ове. 

Другата основна теза на Общината – че това са рутинни планове и не отреждат застрояване (което се прави със застроителни планове) и че приемането на този ПУП не означава съгласие със застрояването на тези територии – също издиша. Отрежда се създаването на огромен булевард (разширението на бул. „Марица“) за сметка на изцяло зелени зони, който ще е единствен подстъп и връзка на евентуалния огромен квартал, който се очаква да се построи върху терените на Захарна фабрика (плътност 80% и височина до 40 м.). Инвеститорите за тези терени си чакат улицата и Общината действа в техен интерес, а не в интерес на гражданите на вече презастроения ни град. Общината трябва да служи на бизнеса в града, но не на този, който сваля качеството ни на живот, а на този, който създава работни места. 

Неприемлива е и тезата на общината, че има чакащи инвеститори с безпроблемни проекти, а ние ги бавим. След многократното връщане на този ПУП и с посочването от наша страна на конкретни части от ПУП-а като проблемни, общинската администрация можеше да защити „безпроблемните проекти”, като премахне или коригира тези изменения, за които твърдим, че са проблемни. Така направи при приемането на ПУП на V-та градска част преди месеци, а сега отказва да стори същото.

Доводите за незаконосъобразност пред областния управител:

1.       На първо място ние оспорваме валидността на взетото решение, с която е приет ПУП-а, от гледна точка на необходимото мнозинство - спецификите на смяна на предназначение на някои поземлени имоти в този ПУП изискват гласовете „за“ в ОбС да са не по-малко от две трети от общия брой на съветниците, а именно 34. Гласувалите „за” бяха 33 и дефакто имаме липса на законосъобразно взето решение.

2.       Смяната на предназначението на определени поземлени имоти са в разрез с предвижданията на действащия Общ устройствен план на Пловдив от 2007 г. Ето защо за такава смяна е необходимо да има положително становище от проведено по реда на чл. 121, ал. 1 от ЗУТ обществено обсъждане. В преписката не се съдържа такова положително становище, напротив, налични са множество отрицателни становища.

3.       Въпросните несъответствия с действащия към момента Общ устройствен план на Пловдив от 2007 г.  са няколко и не би трябвало да ги има, тъй като по закон ПУП не може да противоречи на ОУП. Допускането на нов ПУП, който е в противоречие с действащия ОУП, създава прецедент, на който биха могли да се основават бъдещи претенции за строителство, при което се игнорира ОУП.

4.       Набива се на очи, че в дадени поземлени имоти Зона „градски паркове и градини“ става „за обществено обслужване и зеленина“. Тезата на общинската администрация е, че това е „едно и също“, защото като се изградят улици, щяло да има улично озеленяване. Това е груба интерпретация, тъй като парковете не предполагат никаква намеса, докато зони за обществено обслужване отварят път за застрояване и сериозна намеса. 

5.       В Правилата и нормативите към ПУП-а са дадени насоки за определяне на някои параметри на застрояване при бъдещи изменения на ПУП, което не съществува като правна възможност в законодателството по устройство на територията за ПУП. 

По закон Г-жа Каназирева има срок до 07.07.2020 г. да се произнесе по това решение."

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?