2374

Ученици от Търговската - обучени съдебни служители СНИМКИ

Ученици от Националната търговска гимназия в Пловдив приключиха успешно практиката си в Апелативния съд. Заместник-председателите на съда Галина Арнаудова и Михаела Буюклиева връчиха на възпитаниците от 11 „б“ клас, специалност „Съдебна администрация“ служебни бележки,  удостоверяващи стажа. Обучението на бъдещите съдебни служители сe проведе по силата на сключено през 2018 година споразумение между съда и Националната търговска гимназия, където през същата година, за първи път бе създадена специалност „Съдебна администрация“.

 Практиката се проведе в продължение на две седмици. Съгласно предварително утвърдена програма, практиката включваше обучение в регистратурата и деловодствата на съда, както и присъствие на открити съдебни заседания. Научиха каква е структурата и функциите на съдилищата, какво е съдопроизводство и какви са основните правила и принципи за защита на личните данни. Наблюдаваха как се извършва регистрация на документите и деловодната обработка на входящите и изходящи документи. Учениците се запознаха с подготовката за архивиране на делата. Те научиха основните правила при взаимоотношенията с граждани, институции и органите на съдебната власт. Запознаха се с работата на пресаташето, как се изготвя информация за медиите и публикуването й на интернет страницата и в социалната мрежа Фейсбук на Апелативен съд – Пловдив.

„Надявам се това, което сте видели по време на вашата практика, да ви е дало по-реален поглед върху работата на съда“ - каза съдия Галина Арнаудова. Съдия Михаела Буюклиева поздрави учениците и им пожела успех във всички начинания.

          

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?