1553

Тома Белев пред "Марица": Общината в Пловдив трябва да допълни екологичната оценка

- Г-н Белев, запознат ли сте с действията на РИОСВ-Пловдив по отношение на одобрението на измененията в ОУП на Пловдив?

- В резултат на общественото обсъждане са правени допълнения в изменението на действащия ОУП, които обаче не са оценени в Доклада за екологична оценка, т.е. е върнат  да се допълнят  тези изменения, които са ги отразили, да ги оценят в  доклада, за да го внесат и да се извърши оценка. Иначе просто ще имаме един ОУП и Доклад за екологична оценка на някакъв предишен вариант на плана.  

- Бизнесът твърди, че забележката на екоинспекцията е тупане на топката и опит за спиране на инвестиционни проекти както на Общината, така и на частни инвеститори?

- Не познавам писмото на екоинспекцията, все пак те работят в оперативна самостоятелност. Законът обаче е много ясен, че всяко едно предложение трябва да бъде оценено, не може да се разглежда Доклад за екологична оценка, в който са оценени само част от предложенията.

Тъй че Общината е длъжна да накара екипа, който си е наела да прави доклада за екологична оценка и оценка за съвместимост, да си допълни документа, за да може да се внесе за разглеждане. Такъв е законът, той е за всички ни, включително и за Община Пловдив.

Просто Общината трябва да си допълни доклада, тя не може да го внесе за друг вариант. Ще дам един пример, същото беше с  няколко други общини по Черноморското крайбрежие - общините си допълват докладите спрямо това, т.е. в резултат на обсъждането на доклада за екологична оценка и на самия ОУП, където това обществено обсъждане е съвместено, естествено че могат да настъпят промени.

Но тези промени трябва просто да бъдат оценени. Затова се прави общественото обсъждане - всеки да си каже интересите, да се прецени, но те трябва да бъдат оценени тези нови предложения. В противен случай ще се разглежда вариантът преди тях, а никой не иска това.

Нещо, което ми направи впечатление преди две седмици - един от бизнеса в Пловдив беше направил произнасяне от типа, че ние внасяме в ОбС и разглеждаме проекти, които отговарят на изменението на  ОУП и се приемат такива ПУП-ове.

Аз не съм извършил проверка дали това е така, или не, но няма как да се позоваваш на план, който не е приет още, т.е., ако в момента ОбС разглежда ПУП-ове, които не отговарят на действащия ОУП, то това се извършва през процедурата за произнасяне необходимостта от екологична оценка и оценка на кумулативния ефект, т.е., ако един инвеститор казва тука ми е предвидено примерно кинт 1, а искам кинт 2 на този имот и искам да направим изменение  на ОУП в тази му част и да се приеме ПУП, който да отговаря вече на изменения  ОУП, това се минава  през съответната процедура по екологична оценка, при което се отчита кумулативният ефект, включително с цялото изменение на  ОУП, което по принцип не е смислено, тъй като по този начин натоварваме инвеститорите да извършват оценка на изменението на ОУП, което е задължение на Общината.

Затова препоръчваме на всички общини, не е някакво специално действие спрямо Община Пловдив, подобни изменения да се групират и да могат да се оценяват в рамките на едно по-голямо изменение, а не парче по парче. Причината е, че когато имаш особено действаща процедура по изменение на ОУП, не трябва да се товари бизнесът с тази оценка на кумулативния ефект. Все пак на изменението на ОУП функцията му е да оцени кумулативния ефект. 

 

РИОСВ-Пловдив вече върна

веднъж Доклада за екологичната оценка

Експертният екологичен съвет (ЕЕС) при Регионалната инспекция по околната среда и водите ​- Пловдив (РИОСВ - Пловдив) на свое заседание на 17 март т.г. върна за допълване и преработване Доклада за екологична оценка (ЕО) за Изменение на общия устройствен план на Пловдив.

В срок до шест месеца Общината трябва да внесе в екоинспекцията преработения доклад за ЕО на проекта за изменение на ОУП-Пловдив заедно с проект за изменение на ОУП на община Пловдив, съобразени с направените от ЕЕС забележки.

Причина за връщането на Доклада за ЕО са постъпилите значителен брой възражения относно предвижданията на Изменение на ОУП на Пловдив, приети с решение от октомври миналата година от Експертния съвет по устройство на територията при Община Пловдив.

Те предвиждат промени в параметрите на плана, които обаче не са оценени в доклада за ЕО. Част от тези промени се отнасят за зелените площи за широко обществено ползване, втория гребен канал, устройственото зониране на централната градска част.

Особено внимание се обръща на въздействието на бъдещия жилищен парк „Марица Север“. Мегакомплексът с огромно РЗП вече се издига по северния бряг на река Марица. Според еколозите обаче част от терените, предвидени за застрояване, са върху пояс II на санитарно-охранителната зона, където се намират сондажите за питейна вода на града. В района строят компаниите "Хъс", "Доверие" (на собственика на матраци ТЕД Елин Тодоров) и "Сиенит". 

Други идентифицирани пропуски на Доклада за ЕО са свързани с недостатъчно подробната характеристика на биологичното разнообразие в общината извън защитените територии и зони; това, че не е оценено въздействието на Изменението на ОУП на Пловдив по отношение на местообитанията, местата за размножаване и почивка на видовете, както и липсата на адекватни мерки за защита в съответствие с изискванията на Директивата за местообитанията.

Освен представители на екоинспекцията ​- постоянни членове на ЕЕС, в съвета участваха като допълнителен състав експерти на Областна дирекция „Земеделие“ ​- Пловдив, Регионална здравна инспекция - Пловдив и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, като всички са гласували  единодушно за доработването на ОУП.

 

234595

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
2 коментара
Ана

Ана

29.04.2022 | 13:39

На Белев от далече му личи, че е на този пост само, за да присвоява и приема подкупи.

Отговори
1 0
Брррр

Брррр

29.04.2022 | 12:20

Не мога още да повчрвам че някой го сложи този на такъв пост - ужасТ

Отговори
1 0

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?