Следвайте ни

Спартак Николов, управител на ВиК-Пловдив: При нас не е постъпвал протокол от заседание на Надзорния съвет с отказ за заем

viber icon

В деловодството на дружеството или по електронната поща не е постъпвал по официален ред протокол от заседание на Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг” ЕАД, съгласно който да сме информирани за отказ от предоставяне на инвестиционен заем на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив относно подмяната на водопроводната мрежа в село Брестовица. Това заяви управителят на ВиК-Пловдив Спартак Николов по повод публикация на "Марица". От публикуван протокол от председателя на ГС "Живот за Брестовица" Любомир Томов в социалната мрежа и негово изявление пред "Марица" стана ясно, че пари за водопровод в Брестовица няма. 

Ето какво заяви в отговор управителят на ВиК-Пловдив Спартак Николов:

Във връзка със статия на вестник „Марица”, публикувана на 11.06.2021 г. и озаглавена „Обрат: Без пари от ВиК холдинг за нов водопровод в Брестовица”, изразявам следното становище:

1. Към днешна дата, в деловодството на дружеството или по електронната поща не е постъпвал по официален ред протокол от заседание на Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг” ЕАД, съгласно който да сме информирани за отказ от предоставяне на инвестиционен заем на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив относно подмяната на водопроводната мрежа в село Брестовица, община Родопи.

2.  ВиК операторът, след издадената Заповед № 194/23.02.2021 г. на Кмета на Община Родопи за въвеждане на частично бедствено положение на територията на община Родопи (в конкретика за село Брестовица) и уведомително писмо с изх. № РД-35-14/23.02.2021 г. на Областния управител на административна област Пловдив, предприема незабавни действие по изготвяне на документация и стартиране на две обществени поръчки на основание чл. 138, ал. 1, вр. с чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, вр. § 2, т. 17 от ДР на ЗОП. Обществените поръчки имат следния предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Цялостна реконструкция и подмяна на съществуваща водопроводна мрежа, и изграждане на нова водоснабдителна система на с. Брестовица, община Родопи” и „Консултантска услуга по изготвяне на ОСИП, упражняване на строителен надзор и на инвеститорски контрол за обект „Цялостна реконструкция и подмяна на съществуваща водопроводна мрежа, и изграждане на нова водоснабдителна система на с. Брестовица, община Родопи”. Реакцията на дружеството е в режим на „бедствено положение”, съгласно Закона за защита при бедствия. Тя е била насочена към правилното структуриране на възлагателните мероприятия и тяхното стартиране/провеждане. По никакъв начин не сме пренебрегнали становището на АОП.  

3. В края на месец март 2021 г., Пловдивският ВиК оператор има вече сключени договори и по двете горецитирани поръчки, като определените за изпълнители участници са: „Герт груп” ЕООД за процедурата с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Цялостна реконструкция и подмяна на съществуваща водопроводна мрежа, и изграждане на нова водоснабдителна система на с. Брестовица, община Родопи” и „Микс инженер супервижън” ООД за процедурата с предмет: „Консултантска услуга по изготвяне на ОСИП, упражняване на строителен надзор и на инвеститорски контрол за обект „Цялостна реконструкция и подмяна на съществуваща водопроводна мрежа, и изграждане на нова водоснабдителна система на с. Брестовица, община Родопи”. В хода на възлагателните мероприятия са поканени общо шест фирми (по три за всяка процедура), като съобразно техните оферти, проведните договаряния и при спазване критериите за възлагане „най – ниска цена” (и за двете процедури), горецитираните юридически лица са определени за изпълнители.  Цялата и пълна по обем информация за обявяването, провеждането и приключването на обществените поръчки може да намери в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), в профила на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив. 

4. Работата по проекта „Брестовица” за ВиК оператора продължава и до днес. Неколкократно, от месец април до настоящия момент, са осъществени срещи между строителя, надзора и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, в качеството му на възложител. „Герт груп” ЕООД са предоставили подробна работна програма и актуализиран времеви график за периода на проектиране и строителство, който документ е приет без забележки от надзора, в лицето на „Микс инженер супервижън” ООД. Проведени са и работни срещи в широк експертен състав с представители на община Родопи, и с такива от областна администрация Пловдив. 

Уважаеми господа, едва след като се запозная в детайли с отказа на Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг” ЕАД за финасиране на ВиК инфраструктурата в село Брестовица, община Родопи, мога да направя по - обстойно изложение за действията на оператора. Искам само да Ви уверя, че екипът във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив за много кратък период от време положи големи усилия, за да отговори на обществените настроения и то в правилна посока. Възлагателните дейности по строителството и надзора са на етап, който изпреварва с около една календарна година намирането на „пътя за трайно решение” на водоснабдяването в село Брестовица. Считам, че действията ни са били адекватни, в унисон със създалата се обстановка, както и непротиворечащи на действащото законодателство. 

 

 

Още от категорията

Виж всички

Коментари (5)

Лафчииката

Лафчииката

14.06.2021 | 16:32

Марица ? Какво стана с вашите разследвания за приятелския кръг около Тотев и Спартак Николов ? ВИК купува от Фирми свързани с баба му .Фирма от приятелския кръг на ВиК купи част от бизнеса на фамилия Тотеви .Разследване на "Марица": Приятелският кръг Николов-Тотев строи в сърцето на парк "Родопи" .Фаворит на Тотев разписа неработещата е-система в градския транспорт .Скандал! Назначиха във ВиК шеф, провалил Транспортния проект .ВиК-Пловдив захранва избрани фирми с поръчки за милиони .Белезници щракат в София и в Перник. А в Пловдив - кога? .Тотев командирова и Златин Велев при Спартак .Наследството на Тотев: Шефовете на ВиК пазарували апартаменти от строителя на "Лаута Гардън" .Двама шефове във ВиК Пловдив си делят 100 бона .Корупция със срок на годност: Приятелският кръг на Тотев напазарува евтини общински имоти .Началникът на тъщата - абониран за обществените поръчки на ВиК .Четете в "Марица": Антикорупция изпусна на косъм Спартак Николов и Кацарски .Октоподът Николов-Тотев заграби имоти за 9 млн. евро ????????????????????????????????????? Какво става защо не пратихте в прокуратурата и на Бойко Борисов тези статии. Ето за това в Пловдив ГЕРБ ще загуби окончателно на предстоящите избори. Бойко Бойко спиш ли ??????

Отговори
0 0
КРАДЕЦ#2

КРАДЕЦ#2

12.06.2021 | 09:41

КРАДЕЦ #2 ГОСПОДИН 30% КОМИСИОННА , ДЖУДЖЕТО ГЕПАДЖИЯ ДО КОГА ? ХОТЪР ЗЛОБЕН КАТО НЕВЕСТУЛКА

Отговори
1 0
До министъра на МРРБ

До министъра на МРРБ

11.06.2021 | 19:28

Какво трябва да се случи, че това полуграмотно, не пораснало , некадърно момченце да бъде освободено от ВиК. Алооооооо, министре, къде си.

Отговори
3 0
Господин  Николов

Господин Николов

11.06.2021 | 17:56

Защо почти във всяка стая на фирмата която ръководите се вижда портрета на Борисов- времето на култа към личността отдавна уж е минало.

Отговори
1 1
усвояване

усвояване

11.06.2021 | 16:33

Приятелят на Тотев много се е умислил нещо. За Кьовеши ли си мисли?

Отговори
4 2

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?