Следвайте ни

Ще падат мостове в Пловдив, ако дълбаем в Марица

41 милиона, вложени в пловдивския проект за социализация на реката, може да бъдат загубени за 1 ден

Има огромен риск за мостовете на Пловдив, ако проектът за социализация на река Марица се реализира в сегашния му вид. За това алармира строителният инженер Димитър Куманов, който е и член на сдружение „Балканка“. Предвиденото по проект кюне в коритото на реката, което ще се простира на 50 метра и ще е с дълбочина 2 м, ще подкопае основите на речните стълбове на съществуващите мостове, твърдят експерти. Те са категорични, че брегоукрепителни дейности по реката трябва да има, но намесата в коритото на Марица може да е пагубна за съоръженията в нея. Според "Балканка" този проблем не е проучван от специалисти мостоваци, преди да се пристъпи към разработването на проекта. „Ние познаваме реките много по-добре от тези, които взимат решения за тях, но те не искат да ни чуят. Изправени сме пред опасността кметът на Пловдив да вземе 41 милиона лева от държавата и тези пари да бъдат загубени само за 1 ден при висока вълна на Марица“, твърди Куманов.

Гласът на „Балканка“ е чут в Министерството на околната среда и водите, откъдето преди дни получават писмо с подписа на министър Нено Димов. В него се препоръчва на РИОСВ и Басейнова дирекция - Пловдив да се съобразят със сигнал на „Балканка“, в който се изказва опасение относно възможността за провеждане на висока вълна, както и за негативното влияние, което могат да окажат предвидените за изграждане съоръжения по проекта - детски площадки, пейки, фитнес и др.

Природозащитниците удържаха първата си победа още преди две седмици, когато МОСВ отмени решението по ОВОС на директора на РИОСВ - Пловдив доц. Стефан Шилев, дало зелена светлина на проекта за социализация на река Марица.

Те обжалваха в края на миналата година доклада за ОВОС за укрепване и социализация на коритото на реката, приет от РИОСВ - Пловдив през ноември 2018-а. Според тях той съдържа груби процедурни нарушения. В становището си по случая БДЗП предупреждава за явни пропуски и противоречия в процедурата и разработените доклади.

Според експертите зоната е специфична, със защита по Натура 2000, и е важен биокоридор - местообитание на редица редки и защитени видове птици. Затова проектът трябва да мине през много по-широк обществен дебат.

Според Димитър Плачийски, координатор за Пловдив на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), в настоящия вид на инвестиционното предложение има елементи, които са несъвместими с осигуряването на проводимостта на реката и запазването на природните елементи. „Марица ще бъде превърната в комбинация между канал и „голф игрище“ с алейна мрежа“, твърди Плачийски. По думите му, оценяваните въздействия и дейности включват пряко унищожаване на природни местообитания и местообитания на целеви животински видове; корекция и модифициране на речното легло; изсичане, изкореняване, почистване на дървета и храсти, изкоп на земни почви с багер, насипване на инертни материали, осушаване отделни участъци и др. За да се избегне това, трябва да се търсят алтернативи, включващи по-слаба модификация на речното корито с цел запазване на екосистемните функции и услуги на реката (пречистване на водите, място за спорт и отдих, местообитание на растителни и животински видове, защита от наводнения и др.) и минимизиране на ефекта върху видовете, които са предмет на опазване в защитените зони, казва екологът. 

Илияна Караланова

Отговорен редактор - marica.bg

Илияна Караланова е завършила „Славянска филология” в ПУ „П. Хилендарски”. Работила е в Топ ТВ, в. „Труд” и plovdivweek.com. Била е зам.-главен редактор на в. „Строителство Имоти”.   Още

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?