Семинар изяснява: Как оценяваме строителните продукти

Адаптираме строежите към европейските правила и норми

Новите изисквания за влагане на строителни продукти в строежите – това беше темата на семинара, който събра проектанти, строители и консултанти. Събитието се проведе в Дома на техниката в петък, 22 януари по инициатива на Българската асциация на архитектите и инженерите-консултанти (БААИК) и Регионалния Научно-технически съюз по строителство. Лекторите - инж. Кристина  Цалова, началник на отдел "Строителни продукти" в МРРБ и инж. Татяна Червенкова -разясниха на присъстващите новите изисквания към участниците в строителния процес.

От срещата стана ясно, че в строежите ни трябва да се влагат строителни продукти, за които има влезли в сила хармонизирани стандарти или издадена ЕТО (европейска техническа оценка). Така всеки строителен продукт излиза от производителя с декларация за неговите експлоатационни показатели (ДЕП) и маркировка “СЕ”, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011. Новите декларации демонстрират съответствието на продукта с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба. Тези стандарти обаче вече стават общи за всички европейски старни. Затова ЕК разработи хармонизирани спецификации, валидни за всички европейски пазари. Така, ако един строителен продукт се пусне за употреба в една европейска държава, той покривайки утвърдения стандарт, вече може да се използва и в другите страни-членки на ЕС.

Кой казва кои продукти да са със задължителна маркировка, попитаха участници в срещата. Вече има списък с продукти, публикувани в европейски вестник. Кои са те - родните строители могат да видят на сайта на МРРБ. 

Валидни ли са обаче тези маркировки за турския цимент и за украинските стомани, които влизат на пазара ни, попитаха още от залата. И кой ще гарантира, че такива продукти няма да влязат в строежите ни, след като цимента, примерно може да попадне в бетонов център Х. А надзорниците ни трудно могат да изискат за проверка от търговците, подобна декларация за произхода и характеристиките на продукта.

Семинарът в Дома не техниката в Пловдив се организира във връзка с Указанията дадени от министър Лиляна Павлова, по прилагането на Наредба № РД-02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета. На семинара представиха Наредба № РД-02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на министъра на регионалното развитие и благоустройството, която влезе в сила на 01.03.2015 г. Уреденият с новия нормативен акт ред, съществено се различава от реда, въведен с отменената Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Наредба № РД-02-20-1 привежда в съответствие националния ред за оценяване на строителни продукти с европейските изисквания, определени с Регламент (EC) № 305/2011 и Регламент (ЕО) № 764/2008.

Семинарът е ориентиран към всички участници в инвестиционния процес - възложители, строители, проектанти, консултанти, технически ръководители, контролни органи, както и икономическите оператори - производители, упълномощени представители, вносители и дистрибутори.


Знаете ли, че:

Печките на твърдо гориво също са ... строителен продукт. А не отоплителен, както обикновено си мислим. Това е така, защото те са свързани трайно с комина на покрива, т.е. с експлоатацията на сградата.      

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?