83

Съюзът на българските парашутисти с 34 нови членове и обновено ръководство

Съюзът на българските парашутисти проведе в петък, 17 февруари, своето 15-о редовно общо събрание в клуба си на ул. „Братя Бъкстон” 61 в Пловдив. На форума беше приет отчет за дейността и  бяха приети основополагащите документи за дейността на Съюза през 2023 г., съобщиха от там.

Бяха приети и 34 нови членове на Съюза на българските парашутисти, като 12 от тях са от Пловдив, 12 от Карлово, 9 от София и 1 от Варна.

Избрани бяха и нови членове на Националното ръководство на СБП - г-н Асен Стефанов и доцент д-р Иво Димитров.

Събранието започна с посрещане на знамената, химна на Р. България. Отец Павел отслужи водосвет за здраве.

В годишния си доклад на Националното ръководство (НР) на СБП отчете дейността на сдружението през 2022г., като основните акценти в него бяха на:

1.Основните мероприятия проведени в гр, Пловдив, от областната структура  в гр. София и регионалните структури Костенец-Белово и Карлово-Калофер за подпомагане на развитието и усъвършенстването на общочовешките и духовните ценности на своите членове, чрез създаване на творческа среда и подпомагане на техните способности, като за целта са били  бяха изразходвани общо – 792 лв. -  от които 170 лева от областна структура на СБП - София);

2.НР на Сдружението със свое решение, съгласно обявения ред и правила за осъществяване на подбор и социално подпомагане на свои членове е изразходва общо – 530 (петстотин и тридесет) лева;

 3 През отчетния период основните усилия на НР на СБП бяха насочени към: организиране на смислена организационна дейност; приемане на решения и повеждане на целенасочени практически мероприятия съгласно вътрешните правила, организационните и методически документи (правилници, наредби, инструкции), Устава на сдружението и нормативните документи (актове) на страната, които подпомагаха и гарантираха пълноценното му функциониране; осигуряване изпълнението на решенията на поведеното Общо събрание през 2022г.; прием на нови членове и тяхното предлагане за утвърждаване от Общото събрание, разкриване на областни и регионални структури в страната в области с концентрация на парашутисти.

 4. Отбелязани бяха и проведените по-важни мероприятия по организационната дейност в изпълнение на Целите и Годишната програма В резултат на тези проведени мероприятия, беше/ха: усъвършенствани част от разработените организационни и методически документи; подобрени условията за нормален организационен живот в сдружението, за по-качествено реализиране на поставените цели и задачи; подобрени организацията за масовизиране на доброволното обединение на физически лица в сдружението; укрепване на неговата структура;

5. Изброени бяха и всички проведени мероприятия, които допринесоха за пропагандиране сред българската общественост на целите, постиженията, опита на сдружението и издигане на неговия авторитет, се акцентира основно на:

-ремонта и оборудване на клуба на българските парашутисти, открит от кмета на гр. Пловдив – г-н Здравко Димитров; пловдивския Митрополит Николай и командира на СКСО –ген. майор Матеев;  -

-проведената успешни дарителски кампания за набиране средства за ремонт и оборудване на клуба на съюза, по време на  която бяха събрани 4946 лева;

 -проведената традиционната среща на българските парашутисти „Пловдив-22” по време на която бе проведена дарителска кампания за набиране средства за лечение на пострадалия при изпълнение на служебните си задължения кадрови военнослужещ от СКСО с-т Мирослав Павлов, на която бяха събрани осем хиляди лева, приведени по дарителската сметка. Членът на СБП г-н АСЕН СТЕФАНОВ с цел пропагандиране на кампанията изпълни парашутен скок с парашут тип „Летящо крило” и организира кампания по набиране средства в Инспектората на община Пловдив. НР изпрати писмо до община Пловдив за подкрепа на кампанията, в резултат на което Общински съвет на гр. Пловдив прие решение за отпускане на средства за лечение на Мирослав.

6. Направен беше подробен и задълбочен анализ на събраните и изразходвани средства в сдружението през 2022г.

7. Председателят на Контролния съвет (КС) на СБП о.з.полк.Смилен Драгански в годишния отчет на КС акцентира на финансовата дисциплина, отчетността и спазване устава на съюза. Нарушения и злоупотреби не бяха констатирани. Оценката за дейността на НР и СБП беше изцяло позитивна.

8. Събранието прие Основните насоки; Програмата за действие и Бюджета на СБП за 2023г.

9. Утвърден беше прима на 34 нови членове на СБП от НР през 2023г., както следва:

-в гр. Пловдив – 12 души;

-в областна структура–София- 9 души;

-в гр. Варна – 1 човек;

-в регионална структура Карлово – Калофер – 12 души.

10.Избрани бяха нови членове на НР на СБП: г-н Асен Стефанов и доцент д-р Иво Димитров.

 

 

Оцени новината

Оцени новината
3/5 от 1 оценки
3/5 от 1 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?