Следвайте ни

Само в "Марица": Ведомственото жилище в Пловдив - начин на употреба

Общинският съвет няма думата по въпроса

Ведомствените жилища са наследство от социализма. Те бяха един от инструментите, с които различните предприятия или институции привличаха младите кадри. И тогава, и сега обаче действа едно просто правило - най-хубавите апартаменти се падат на най-доверените хора на този, който ги разпределя.  

Още в началото на мандата си кметът Иван Тотев се отказа от практиката да предоставя общински терени на инвеститорите срещу обезщетение - практика, която би могла да обогатява жилищния фонд. Не се отказа обаче от правото си да урежда най-приближените си с хубави и евтини апартаменти.   

Ако действащите разпоредби за получаването на общинско жилище от социалния фонд или резервния са строго определени и внимателно прецизирани, то ситуацията при ведомствените апартаменти развързва ръцете на градоначалника и ръководената от него администрация да разпределят единствено по свое усмотрение въпросните апартаменти.

За да получи ведомствено жилище под тепетата, общинският служител просто трябва да подаде молба и да вземе препоръка от прекия си началник. Единственото условие е да няма недвижимо имущество в рамките на града или да не се е разпореждал с имоти в Пловдив през последните три години. Не е необходима преценка на финансовото му състояние, за да се възползва от преференцията.   

В действащата наредба за настаняване в общински жилища и продажбата им на територията на Пловдив и по-специално в частта, касаеща ведомствените апартаменти, пише, че молбите на общинските служители се разглеждат от комисия, назначена от кмета на района, на чиято територия се намира имотът.

Контролът е само административен и се осъществява от друга комисия, създадена от кмета на града. Когато става дума за апартаменти, предоставяни на общински чиновници, местният парламент няма думата. Резолюция от него се изисква, когато става дума за служители от звената на бюджетна издръжка. 

Наборът от документи, необходими за получаване на жилища от фонд "Ведомствен", също е съвсем кратък в сравнение с тези от социалния или резервния фонд. Избраният служител трябва да предостави единствено данни за членовете на семейството, имотно състояние, информация за доходите на домакинството, данни за условията, в които живее към момента на кандидатстване, както и препоръка за настаняване от прекия си ръководител.

Другият проблем е, че липсва каквато и да е яснота за начина, по който общинските жилища се разпределят към отделните фондове - социален, ведомствен или резервен.   

 

 

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?