4232

РИОСВ – Пловдив наложи глоби за над 24 000 лева на нарушители през ноември

През ноември Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) наложи имуществени санкции и глоби за над 24 000 лева на физически и юридически лица, нарушили екологичното законодателство чрез наказателни постановления или сключени споразумения с тях

Вследствие на осъществяваната активна контролна дейност, през месеца експертите на екоинспекцията дадоха 23 предписания и съставиха 7 акта.  Сред нарушителите са две предприятия в гр. Първомай - оператор на когенерационна централа, който не е провел две последователни години изискуемите собствени периодични измервания по отношение на атмосферния въздух, както и консервно предприятие, изпускало отпадъчни газове с концентрация на азотни оксиди над нормите. Акт е съставен на концесионер  на кариера за добив на мрамор от находище край с. Куртово Конаре за установено емитиране на прахообразни вещества в атмосферата при извършваната обработка на добития материал. На предприятие за млекопреработка в гр. Стамболийски от екоинспекцията са изпратили покана за налагане на текуща месечна санкция, след като инспекторите са установили превишение на нормите за допустими емисии на азотни оксиди.

 На две дружества са съставени актове за нарушаване разпоредбите на закона за водите, след като служители на РИОСВ – Пловдив са установили неспазване на условия в издадените разрешителни за заустване - отклонения от заложените индивидуални норми, както и неосигурен безопасен и постоянен достъп на контролни органи до пункт за извършване на собствен мониторинг.

Екоекспертите са установили нередности при две фирми, извършващи дейности с отпадъци – едната не е представила информация за извършен трансграничен превоз на отпадъци, а другата извършва дейност, без да има надлежно издаден разрешителен документ. 

Дружество за търговия с консумативи и аксесоари за наргилета също е сред установените нарушители на екологичното законодателство, внасяйки химични вещества и смеси извън ЕС, без да е извършена регистрация съгласно европейския регламент REACH.

 

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 1 оценки
5/5 от 1 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?