Проект подобрява качеството на живот на хора с увреждания

Проект “Достоен живот” стартира от месец октомври 2009 година по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Максималната сума на проекта е 108 909,65 лева с продължителност 12 месеца, като първите два месеца са подготвителни, а предоставянето на услугата е 10 месеца и започва от месец декември.

Основната цел, която ще се стреми екипът да постигне при реализирането на проекта, е подобряване на качеството на живот и преодоляване на социалната изолация, намаляване риска от настаняване в институции на лица с трайни увреждания и самотно живеещи лица, като се предоставят качествено всички необходими социални услуги.

Социалните услуги ще се предоставят от социален асистент и домашен помощник на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в семейна среда. Ще бъдат назначени 6 социални асистенти на 4-часов работен ден и 20 домашни помощници, като 10 от тях също са на 4 часа ­ това са хора, които се грижат за близки лица с увреждания в рамките на 24 часа. Едно лице може да бъде обгрижвано максимум 4 часа по изискванията на схемата за изготвяне на проекта.
Заплатата на социалния асистент е 322 лева за пълен работен ден, а на домашния помощник - 276 лева, предвидени са всички видове осигуровки по българското законодателство. Обслужваните лица ще бъдат 36 ­ всички ще получават 4 часа услугата. Подборът ще се извърши през месец ноември от комисия, назначена от председателя на сдружение “2002 Надежди”. Социалните асистенти и домашни помощници, които нямат документ, ще преминат петдневен курс на обучение.

За да ползват услугата, потребителите трябва задължително да подадат заявление по образец до председателя на сдружението със следните документи към тях ­ ксерокопие от амбулаторна карта, документ за дохода от предишния месец, решение на ТЕЛК комисия или друг документ, удостоверяващ заболяването за хората с увреждане, ксерокопие на личната карта. Социален асистент и домашен помощник също трябва да подадат заявление до председателя на сдружение “2002 Надежди”.

Услугите, които ще се предоставят, са текущи и периодични и са описани в брошурите.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?