Следвайте ни

Проект "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив"

viber icon

ПРОЕКТ „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“, по процедура BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Обща стойност: 1 251 834.56 лв.

Срок на изпълнение: 1.07.2019 г. – 01.02.2021 г.

 От началото на 2020г. започна предоставяне на Услуга от общ икономически интерес по проект  -  „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“, процедура №BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Услугата е възложена да се предоставя от Дом за стари хора „Св. Василий Велики“ – Пловдив.

Проектът предвижда предоставяне  на интегрирани здравно – социални услуги на 561 потребители за срок от една година. Всеки потребител ползва услугите на екип от медицински сестри, рехабилитатори, психолози и сътрудници социални дейности не повече от 2 часа на ден. Патронажната грижа има основна цел да улесни достъпа на потребителите до здравни услуги, като се създадат условия, които да подобрят, запазят и възстановят до възможната степен здравето на ползвателите им. Ролята на здравните специалисти и социалните сътрудници при доставяне на услугите е съобразена с назначенията на лекар, като същите изпълняват предписаните необходими манипулации и дейности и имат пряк контакт с потребителя.

Посещенията се извършват по предварително уточнен график за предоставяне на почасови услуги по домовете на потребителите, които имат нужда от съответната манипулация и/или консултация и са определени въз основа на индивидуална оценка на потребностите.

От услугите по проекта се ползват:

  • пълнолетни лица с различни по тежест увреждания посочени в ЕР на ТЕЛК, които пречат на самостоятелния им начин на живот и се нуждаят от наблюдение на физиологични показатели, извършване на медицински манипулации, назначени от лекар в домашна среда.

Лица с трайни тежки увреждания, които ползват личен асистент по реда на Закона за лична помощ или услуги за лична помощ към районните администрации по Постановлението на Министерски съвет също могат да се включат, като по проекта ще ползват само медицинска сестра, рехабилитатор и психолог.

  • пълнолетни лица без ЕР от ТЕЛК над 65 г., в това число самотно живеещи лица с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Пловдив, които поради различни хронични заболявания, се нуждаят от контрол на физиологичните показатели, медицински манипулации, психологическа помощ, рехабилитация и подкрепа в извършване на ежедневни дейности с цел превенция за постъпване в институция.

Към момента по плана на дейностите е извършен текущ ремонт и оборудване на помещенията на ул. „Петко Д. Петков“ №33, определени от Общински съвет – Пловдив за офис на проекта и от услугата се ползват 407 потребители.

 Документите на кандидат – потребители се приемат в офиса на ул. „Петко Д. Петков“ 33 в район „Централен“, (зад ТЦ „Гранд“, до Книжна борса). Срокът за подаване на документи е постоянен. Необходимо е да се попълни заявление и декларация по образец, публикувани в м.11.2019г. на сайта на Община Пловдив в раздел „Обяви и съобщения“, секция „Обяви“.

Включването в услугата става чрез процедура за класиране на кандидатите. Документи за кандидат потребители се подават и чрез близки и роднини, на място, по пощата или по електронен път, сканирани с подпис на кандидата.

Персоналът се назначава чрез обявления на сайта на община Пловдив, раздел „Администрация“, Работа в община Пловдив/Работа по проекти. Преди да започнат предоставяне на услугите, служителите са преминали специализирано обучение по Методика за предоставяне на услугата „патронажна грижа“, изработена от Министерството на здравеопазването. На 11.03.2020г. е проведен извърнреден инструктаж на работното място във връзка с пандемията от COVID19 . Персоналът продължава работата си при засилени мерки за сигурност и след предварително информиране за здравето на потребителите и съгласие от тяхна страна да ползват услугата в извънредната ситуация.

Телефони за информация:

0889404590 – Нина Банкова – ръководител проект

0878371859 – Грета Андонова – технически сътрудник

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?