Следвайте ни

Право на отговор: "Чистота" от 7 години не хвърля пясък по улиците

През зимата използваме сол и калциев хлорид

Трябва да си изпаднал в дълбока амнезия, за да твърдиш, че Пловдив е проспал два мандата за екологията. Именно по времето на Христо Минков и Славчо Атанасов зимното поддържане се извършваше почти изцяло с пясък, като според отчетните документи в предприятието от 2009 г. до 2012-а по улиците на града са разхвърляни близо 17 000 тона от този инертен материал.

 


През декември 2011 г. в „Чистота“ заварих само пясък и  още от следващата зима преустановихме употребата му. Оттогава използваме сол и калциев хлорид. Като наследство от онова управление получихме също метли от клони на стойност 700 000 лв., след които оставаха димни завеси. Фирмата разполагаше с допотопна техника от миналия век. 

 


Точно по времето на Христо Минков като главен еколог срещу Община Пловдив беше заведено делото за мръсния въздух. Тогава дните с превишение на фините прахови частици достигаха близо 180. През цялата 2011 г. улиците първа категория са измити общо 36 пъти, втора категория ​- 12 пъти, а третокласните улици - нито веднъж. Именно поради предприетите мерки  сега дните със запрашаване над допустимите норми са намалели почти наполовина, рязко спадна и концентрацията на фините прахови частици в атмосферния въздух,  като основният замърсител е битовото отопление с твърдо гориво.

 


От началото на нашето управление първокласните улици се мият всеки работен ден, втора категория ​- три пъти седмично, а трета - поне по веднъж. Закупена е изцяло нова техника с екологичен стандарт „ЕВРО-6“, обновена е техниката и на фирмата подизпълнител КМД. Съвременни мултифункционални машини заместват до голяма степен ръчния труд. 

 


Пак по времето на „еколога“ Минков - през 2008 г., ​зоокътът беше затворен, по никакъв начин не беше предприето и решаване на проблема с инсинератора. Въпреки всички спънки скоро Пловдив ще има нов, голям и модерен ​зоопарк. Трябва да си съвсем некомпетентен, за да твърдиш, че гумите щели да се изгарят в болничния инсинератор. Нищо подобно - това ще става в изградено специално за целта ново хале. Колкото до зелената система, новата история на Пловдив не помни по-мащабно залесяване от разширението на парк „Лаута“ със 75 декара, както и възстановяването и изграждането на десетки паркове.

 


Ако в мандата, в който Христо Минков е бил главен еколог, повече се е приказвало нахалост, това не се отнася за последните два мандата с кмет Иван Тотев, тъй като предприетите мерки не остават на книга, а се изпълняват - нещо, което е видимо за всеки непредубеден пловдивчанин.

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?