Следвайте ни

Покана за пресконференция на Община Пловдив

viber icon

Община Пловдив има удоволствието да ви покани на пресконференция на 14.08.2020 г. /петък/,  от 10.00 часа в залата на Дом на културата „Борис Христов“ в град Пловдив, ул. “Гладстон“ № 15.

По време на пресконференцията ще бъдат представени целите, основните дейности и конкретни стъпки, както и приноса на Европейския съюз в реализацията на 

ПРОЕКТ „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“, по процедура BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Обща стойност: 1 251 834.56 лв.

Срок на изпълнение: 1.07.2019 г. – 01.02.2021 г.

От началото на 2020 г. започна предоставяне на Услуга от общ икономически интерес по проект -  „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“, по процедура BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Услугата е възложена да се предоставя от Дом за стари хора „Св. Василий Велики“ – Пловдив.

 Проектът предоставя  интегрирани здравно – социални услуги на 561 потребители за срок от една година. Според условията за кандидатстване по схемата на ОП „РЧР“ всеки потребител  ползва услугите не повече от 2 часа на ден. Патронажната грижа улеснява достъпа на потребителите до здравни услуги, поради възрастта или заболяванията им. Целта на настоящия проект е създаването на  условия, които  запазват, подобряват и възстановяват до възможната степен здравето на ползвателите им. Ролята на здравните специалисти и социалните сътрудници при доставяне на услугите е съобразена с назначенията на лекар, като същите изпълняват предписаните необходими манипулации и дейности и  имат пряк контакт с потребителя.

 Предоставянето на здравно - социални услуги  се извършва от наети специалисти –  лекари, медицински сестри, рехабилитатори, психолози и сътрудници социални дейности, съгласно възложени в длъжностната им характеристика или технически задания, задължения. По предварително уточнен график те предоставят почасови услуги по домовете на потребителите, които имат нужда от съответната манипулация и/или консултация и са определени въз основа на индивидуална оценка на потребностите. 

                                                                                    От ръководството на Община Пловдив

Този документ е създаден в рамките на проект № BG05M9OP001-2.040-0017 „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020.

 

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?