3906

По сигнал на гражданинн: РИОСВ Пловдив провери пешеходни маршрути в района на резерват „Червената стена“

Екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) извърши щателна проверка в резерват „Червената стена“ и в околностите му след получен сигнал от гражданин. В получения сигнал се твърди, че в резерват „Червената стена“, около него и в района на хижа „Безово“ има наличие на множество болни и изсъхнали дървета, суха дървесна маса и шума, които препятстват използването на туристическите пътеки и са предпоставка за горски пожари.

Служителите на РИОСВ – Пловдив са обходили всички налични туристически пътеки в посочения в сигнала район: хижа „Безово“ – връх Безово; хижа „Безово“ – местност „Стария бунар“ – връх Безово – местност „Гонда вода“. Тези маршрути са част от Пътека № 5 – една от единадесетте одобрени пешеходни туристически екопътеки, преминаващи през резервата.  Констататцията на експертите е, че пътеките са в добро състояние за пешеходен планински туризъм. Установили са наличие на паднала листна маса основно в участъците, преминаващи през букова гора, което е нормално за тази горска екосистема. На отделни места по пътеките има единични сухи клони и паднали дървета, но те не възпрепятстват нормалната проходимост на туристите по тях.

По отношение на изразените в сигнала притеснения за пожари, екоинспекцията информира, че с цел опазване територията от огнени бедствия РИОСВ – Пловдив ежегодно изготвя противопожарен план, съгласуван с РСПБЗН – Асеновград, оборудва и поддържа в изправност противопожарни депа. По време на пожароопасния сезон контролът и охраната на резервата са засилени с цел навременно известяване и предприемане на незабавни действия в случай на възникнал пожар.

Резерват „Червената стена“ е изключителна държавна собственост. Той се стопанисва и управлява от РИОСВ – Пловдив. Посоченият в сигнала район не попада в границите на резервата. Това са горски територии, стопанисвани съгласно Закона за горите от структурите на МЗХ. Те попадат в защитена зона „Родопи – Средни“ от мрежата „Натура 2000“.

    

            РИОСВ – Пловдив припомня, че с цел опазване на ценните растителни и животински видове и техните местообитания, съхраняването на ландшафтите, екосистемите и генетичното разнообразие, намиращи се в резервата, при преминаването на екопътеките е забранено отклоняване на посетители и навлизане в него, замърсяване с битови и други отпадъци, бране, събиране, изкореняване и всякакво друго увреждане на растителни видове, обезпокояване на животни, палене на огън и бивакуване.

            Предвидени са редица забрани и в Заповедта за обявяване на граничещата с резервата защитена зона „Родопи - Средни“. Там не е позволено провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища и регламентираните за това места, движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии, премахване на характеристики на ландшафта, както и много други. Като мярка за постигане целите на опазване на защитената зона в нея се насърчава и устойчивото управление на горите чрез запазване на биотопните дървета и на достатъчно количество мъртва дървесина в горските екосистеми.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване са приложени.

Публикувай
0 коментара

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?