71

Отчуждават частни имоти между гара „Тракия“ и Скутаре

Частни имоти между гарите „Тракия“ и Скутаре ще бъдат отчуждени заради проекта на НКЖИ „Развитие на железопътен възел Пловдив”. Това гласи едно от решениета на кабинета, приети днес.

Терените се намират в землищата на гр. Пловдив и с. Скутаре, община Марица. Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица на засегнатите имоти, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и се осигуряват с Договор за безвъзмездна финансова помощ за финансиране чрез Механизма за свързване на Европа.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?