71

От екобомба ВиК утайките се превръщат в печеливш бизнес

 

Смесеното дружество "Пълдин Туринвест"  с инвестиционно предложение за модерна компостираща инсталация на територията на Разсадника на Рогошко шосе 

 

Дълги години утайките от Пречиствателната станция в Пловдив бяха като камък на шията за местната власт. Трупаха се с години в терена на Ягодовско шосе, а камарите надвисваха над бреговете на Марица, създавайки опасност от екологична катастрофа.  

Днес обаче с развитието на технологиите утайките са напът да се превърнат в печеливш зелен бизнес. В последните седмици се появи още една възможност за преработката им. Това ще стане възможно, ако РИОСВ-Пловдив даде зелена светлина за инвестиционното предложение на фирма "Пълдин Туринвест" АД. Фирмата е добре позната със съдружието между Община Пловдив и бизнесмена Георги Гергов за участието в "Международен панаир", а адресът ѝ е на бул. "България" 97, където се намира парк-хотел "Санкт Петербург". Идеята вече предизвика поредния спор в Пловдив. 

Инвестиционното намерение не е публикувано в сайта на РИОСВ-Пловдив,

тъй като все още не е  определена приложимата процедура по реда на Глава 6 от ЗЗОС, казаха от екоинспекцията. Фирмата обаче е обявила бизнес намерението си с обява в национален вестник "Ало". От него става ясно, че "Пълдин Туринвест" АД  иска да изгради площадка за компостиране на биоразградими отпадъци - растителни отпадъци, утайки от ПОСВ, отпадъци от хартия и картон на терен на фирмата, в част от който в момента се помещава и разсадникът на ОП "Градини и паркове". Той се намира на Рогошко шосе. В обявата не се посочва точно откъде ще се доставя суровината - утайките, освен че ще са от пречиствателни станции за отпадъчни води, в скоби е отбелязано "най-вече градски ПСОВ". 

При реализирането на инвестиционното намерение дружеството ще използва избрани

биоинженерни технологии за производство на компост и субстрати за рекултивация на увредени терени, 

сметища, кариери и мини чрез прилагането на микробиологични инокуланти в процеса на биологично третиране (компостиране).Очаква се полученият продукт да е висококачествен компост, който може да се използва в поддръжката на зелените системи, като декоративни разсадници, паркове и градини, селското и горското стопанство и за рекултивационни мероприятия.

Компостерът, който е предаде на ОП "Градини и паркове", се намира в Северната индустриална зона Голямоконарско шосе

Инвестиционното предложение обаче предизвика реакция от Община Пловдив. Администрацията е изпратила писмо до РИОСВ-Пловдив, в което подробно обяснява, че има реализиран проект по Европейска програма за компостираща инсталация и че е против това инвестиционно намерение. Писмото е подписано от кмета Здравко Димитров и Анести Тимчев.

Какво е реално положението с компостиращата инсталация на Община Пловдив

Общината изгради  с европейски пари Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци. Целта е с нея да се преработват шумата и чипс​ът от клоните до компост, за да се намали обемът от депонирани отпадъци на сметището в Цалапица. Според запознати в договора за инсталацията има клауза за устойчивост, или по-точно трябва да използва този проект минимум 5 години, иначе Общината ще трябва да върне обратно парите. Във въпросната инсталация бяха вложени 9 млн. лева, тя е предадена за ползване на ОП "Градини и паркове" и се намира в Северната индустриална зона на Голямоконарско шосе. С решение на местния парламент общинското предприятие  има право да използва компоста за наторяване на  зелените площи и дори да продава готовия компост. 

Утайките от ПОСВ на Пловдив пък се складират на територията на Екологичния завод в Шишманци за преработка, за което ВиК ЕООД си плаща.

Малка част от тях отиват във ферма за калифорнийски червеи. 

Отпадъците от картон и хартия се събират също в Екологичния завод и би следвало да се реализират като вторични суровини. Няма никакъв проблем с преработката на тези отпадъци, категоричен е зам.-кметът Анести Тимчев. 

Автор: Гергана Василева, Валентина Йеремиева

 

РИОСВ-Пловдив: Капацитетът на съоръженията ще e 60-70 т на денонощие

В инвестиционното намерение е посочено, че капацитетът на предвидените съоръжения позволява да се третират 60 ​- 70 тона/денонощие утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), като не са посочени конкретни ПСОВ, откъдето ще се взема суровината. Това отговориха на питане на "Марица" от екоинспекцията. При производството на компост и субстрати за рекултивация от биоразградими отпадъци и утайки от ГПСОВ се предвижда прилагане на ускорен процес на компостиране чрез смесване на частично стабилизираните утайки от изсушителните полета на ПСОВ с микробиологичен инокулант и биоразградими материали.  

В РИОСВ-Пловдив "Пълдин Туринвест" АД  е внесла уведомление за инвестиционното си намерение. С това е започнала процедура съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), като към настоящия момент процедурата по ОВОС е в начален етап. 

По повод на подаденото писмено възражение от Общината срещу инвестиционното намерение от екоинспекцията обясниха, че Община Пловдив по реда на Закона за достъп до обществена информация е изискала цялата налична информация по преписката по ОВОС от директора на РИОСВ - Пловдив, като е получила пълен достъп до исканата информация на 8.12.2022 година.

На 13.01.2023 г. Община Пловдив действително е внесла писмо - възражение по повод на инвестиционното намерение. Съдържащите се във възражението на Община Пловдив мотиви срещу реализацията на инвестиционното предложение засягат въпроси по целесъобразност предимно от финансов характер. 

Автор: Гергана Василева

 

През 2021-ва

16 000 тона спънаха старта на модернизацията на Пречиствателната станция с европейски пари

Инспекции проверяваха как върви модернизацията на пречиствателната

 

През октомври 2021 година 16 хил. тона утайки, натрупани в зоната на Пречиствателната станция, бяха напът да се превърнат в препъникамък за модернизацията на съоръжението. Тогава кметът на града Здравко Димитров проведе работна среща с управителя на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД Пловдив инж. Огнян Кулишев, а поводът бе спешната необходимост за разчистване на строителната площадката за реконструкцията на Пречиствателната станция. „Това е най-големият обект от Водния цикъл и не бива да се допуска неговото забавяне“, подчерта тогава кметът и поиска график за разчистването на утайките, които към онзи момент пречеха на фирмата изпълнител да започне работа.

По данни на инж. Кулишев, към онзи момент в зоната на Пречиствателната станция през годините е имало натрупани над 16 хиляди тона утайки, което е много сериозно количество. На срещата той пое ангажимент да се справи с този наследен проблем и да започне поетапното извозване на количествата и предаване за обработка в завода в Шишманци и във Фермата за производство на биотор.  

Модернизацията на станцията бе дълго чакан проект. Реконструкцията е част от големия "Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1" по ОП "Околна среда" (ОПОС). Целият проект е на обща стойност 114,6 млн. лв. Като част от дейностите по него е обособена реконструкцията и доизграждането на Пречиствателната станция (ПСОВ), която е и най-скъпият етап от процедурата - 58.7 млн. лв. без ДДС, или почти 70 млн. лв. с ДДС.

Обществената поръчка за модернизацията и доизграждането на Пречиствателната станция наистина беш​е обявена през март 2018 година, по времето на управлението на Иван Тотев. Тя беше за инженеринг и включваше в себе си изготвяне на технически и работен проект и строително-монтажни работи. Поръчката се оказа спорна още в самото си начало заради неколкократните й обжалвания. Така консорциум "ДЗЗД ПСОВ Пловдив 2018" с участващи в него фирми "ГБС - Пловдив", "Главболгарстрой" и "Еко проект" печели поръчката и сключва договор за изпълнение с новия кмет на Пловдив Здравко Димитров в Община Пловдив на 26 февруари 2020 година със срок за изпълнение не по-късно от 31 декември 2023 година. 

В станцията е разположена и най-новата термична инсталация и соларна инсталация за изсушаване на утайки

Днес Пловдив вече има модерна Пречиствателна станция, подобно на водещите градове в ЕС. След реконструкцията на старите съоръжения в Марица се влива кристалночиста вода, а от метана, получен от утайките, се произвежда ток. Обратните води на целия Пловдив и на още три села се събират в 12 басейна, където се пречистват. Изградени са метан танкери, в които от твърдите фракции се произвежда биогаз. Газгенераторите, които работят на биогаз, произвеждат енергия, позволяваща на 50% да задоволява нуждите на Пречиствателната станция. Това намалява значително плащанията за електроенергия.  

В Пречиствателната станция е изградена и първата по рода си в страната изсушителна инсталация, която превръща твърдите фракции в пепел. Това намалява експлоатационните разходи. 

Автор: Гергана Василева

 

Денонощна охрана пази 1 милион тона край Катуница

Години наред утайките, трупани в двора на Пречиствателната, както и тези, които останаха в депо на брега на река Чая край Катуница, се превърнаха в най-тежкия и трудноразрешим проблем. Един милион тона нечистотии с години се охраняват край Катуница от ВиК. Те са били депонирани там преди близо 15 години, където са се извозвали от Пречиствателната станция. На мястото вече не се депонира, но не се предприема и нищо по извозването и рекултивацията им, разказа кметът на Садово Димитър Здравков.     

През 2017 г.  Здравков алармира за опасността 1 млн. тона утайки да влязат в Марица заради нерегламентирани изкопи, на метри от които се извличат баластра и строителни материали. Днес такава опасност не съществува, тъй като камарите утайки са изсъхнали, но е възможно под тях да има още жива маса, каза Здравков.

Оградените купчини се простират близо километър по поречието на Чая и приличат повече на тресавище, видя репортер на "Марица".  Дълбочината на струпаните органични маси на места достига до 15 метра и отстрани приличат на зелена морава заради поникналата отгоре свежа трева. Стъпи ли човек в тях обаче, може да се окаже в истински капан - без изход назад.     

За да се предотвратят инциденти с хора или животни, от години мястото е строго пазено с денонощна жива охрана. Депото е оградено, в един от краищата е поставен фургон за охраната. 

Целта е да не се допусне влизането на хора и животни. И най-вече да се предотврати рискът от пожар, тъй като при евентуално запалване на огромните струпани маси гасенето може да продължи с дни, разказват запознати.

Опит да се справи с екологичния проблем направи Община Садово преди години. Кметът Здравков и екипът му подготвиха проект, с който поискаха мястото със струпаните край Чая утайки да се превърне в прекрасен парк или гора. Това трябваше да стане на няколко етапа, но финансиране за идеята не бе намерено.

Автор: Гергана Василева

 

 

 

 

Оцени новината

Оцени новината
3/5 от 4 оценки
3/5 от 4 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
4 коментара
Еколог

Еколог

28.03.2023 | 13:59

Тези утайки може да се добавят, след съответната обработка, разбира се, към насекомите в някои храни.

Отговори
4 0
Утайки

Утайки

24.03.2023 | 13:07

Новата далавера на Манол и Гошо, милите те, не накрадоха се.

Отговори
11 1
Дии

Дии

23.03.2023 | 16:37

С Гергов ортак е като да си съдружник с циганин. Ще те окраде и запали. Справка Панаир Пловдив

Отговори
18 0
Пешо

Пешо

23.03.2023 | 11:32

Сметището в Цалапица е 240 дка и е препълнено с над 3 000 000 тона отпадъци. Сметището в Шишманци има 2 препълнени клетки и се изгражда трета. И двете сметища са на 30 и повече километра от Пловдив, но това което иска Гергов е да направи сметище в рамките на града - на 500 метра от Рогошки гробища и на 1 км. от моста Адата. Разсадника е 260 дка и може да поеме още милиони тонове отпадъци. Честито пловдивчани.

Отговори
23 0

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?