Следвайте ни

Обслужиха експресно частния квартал на Тотеви

Одобряването на изменението на Общия устройствен план за "Каменица хил" дойде само 108 дни след подаването на първия документ за инвестиционното намерение

Двоен аршин  се прилага в Община Пловдив при одобряване на устройствени  планове  и  проекти,  издаването на  строителни разрешения и съгласуване, показва сравнителният анализ на няколко ключови проекта. Макар ключовите отдели по ЗУТ да страдат от липса на кадри, в някои случаи чиновниците действат светкавично, а в други тупкат топката с години.  

Пример за това как избрани проекти минават като експрес през институциите е случаят с промяната на Общия устройствен план на територията на бившата Бирена фабрика, където сега кметският брат Георги Борисов Тотев и партньорите му вдигат цял квартал.  

Изменението на  ОУП и стария подробен устройствен план (ПУП), които предвиждат  производствени дейности в имота, е инициирано от „Каменица” АД в края на 2016 г.  Първият документ от инвестиционното намерение за преобразуването на пивоварната в квартал с жилища и офиси е от 12 декември 2016 г., когато от Националния институт за недвижимо културно наследство е изпратено писмо, че теренът не попада в защитени зони. 108 дни по-късно - на 30 март 2017 г., Общинският съвет вече одобрява изменението на двата плана. Предложението за това е внесено от зам.-кмета Димитър Кацарски.  

За тези 3 месеца и половина проектът е минал през лабиринта на десетки институции и служби, което за простосмъртните инвеститори отнема до година и половина. Това буди съмнения, че в случая с "Каменица" става дума за протекции от страна на властта. 

Спринтът през институциите 

На 14 декември инвеститорът внася писмо  в РИОСВ   във връзка с изменението на ПУП.   Законът изисква  Инспекцията да се произнесе дали  при новото предназначение на терена задължително трябва да се направи екологична оценка (ОВОС).

В предколедната си сесия на 22 декември Общинският съвет разрешава да се изготви проект  за частичното  изменение на Общия устройствен план в имота на „Каменица” АД, пак по предложение на администрацията на кмета Иван Тотев. В районните кметства на "Централен" и "Източен" на бегом са разлепени обяви за обществено обсъждане. Дискусията с гражданите, на която почти никой не присъства,  приключва „с положителен резултат” - твърди зам.-кметът Кацарски в предложението за изменението на ПУП до ОбС.  

Всички последващи процедури

минават като по мед и масло.

На 2 февруари 2017 г.  е получено съгласувателно писмо от ЕVN. На 7 февруари РИОСВ, чийто шеф е бивш подчинен на кмета, се произнася с официално решение, че  не се налага да се подготвя  екологична оценка  за новото предназначение на имота. 

Висш  пилотаж в обслужването на бизнеса демонстрира и ВиК ЕООД, чийто управител е от приближения кръг на кмета в качеството си на съветник. На 10 февруари  от държавния оператор  е даден картбланш.  В същия ден „Каменица” АД   внася  в Експертния съвет за устройство на територията към Община Пловдив  заявление за частичното  изменение на ОУП, което се разглежда на заседанието на 8 март. От протокола  на ЕСУТ става  ясно, че в имота на бившата Бирена фабрика  „ще се реализира  потенциалът за развитие на нов обществено обслужващ и делови градски център и изграждане на обекти от общоградско и регионално значение”. Според експертите няма никакви пречки и за допълнителната пътна инфраструктура. Решението на ЕСУТ  е единодушно - проектът отговаря на всички изисквания на ЗУТ  и безусловно ще подобри градската среда.

Няколко дни по-късно зам.-кметът инж. Димитър Кацарски внася предложение за одобрение на изменението на ПУП в Общинския съвет, за положителното становище не е загубена и минута в дебати. На 30 март  2017 г. с решение №87  местният парламент одобрява изменението на ПУП-а и съответно  изграждането на мегакомплекса.


Всичко на тепсия за Георги Тотев и партньори 

Пълната мобилизация на институциите и експресната работа на чиновниците намира своето обяснение след още 4 месеца. Собствениците на "Каменица" АД обявяват, че след дълго търсене на отговорен инвеститор, който да построи един модерен комплекс, като запази духа на квартала, е намерен - Георги Борисов Тотев и партньорите му от "Сиенит" АД. Фирмата, чрез която кметският брат брои 7,4 млн. лева за 16,851 дка от терена, е регистрирана същата година и няма никаква дейност и финансова история. След това от нея се нарояват две други дружества. Тази инвеститорска смелост е продължение на забележителния напредък в семейния  бизнес на фамилия Тотеви във времето, в което Иван държи кормилото на властта под тепетата.

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?