Следвайте ни

Образованието - първа стъпка към успеха

Под ръководството на Здравко Димитров екипът на Областна администрация положи значими усилия в сферата на образованието и подпомагането на процеса на обучение и придобиване на професионална квалификация на младите хора.  Сред най-важните програми, по които е работила Областната управа под ръководството на Здравко Димитров, са “Старт на кариерата”, “Обучение и заетост” и “Обучение и заетост на младите хора”. 

През 2017 г. е разработена и приета Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на област Пловдив. Част от нея е работа по задържането в образователната система на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст. В образователната сфера Областна управа е изградила добро ниво на сътрудничество с Министерството на образованието. Въз основа на тази стратегия 13 общини в област Пловдив разработват свои общински стратегии за личностно развитие на децата и учениците, които са приети от всички 13 общински съвета.

Всяка година, по повод на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, областният управител организира тържествен концерт-прием за представители на културни, медийни и образователни институции в област Пловдив. Миналата година през октомври пък Областна администрация - Пловдив бе сред домакините на Националните дни за учене през целия живот, организирани от Министерство на образованието.

По идея на Здравко Димитров през 2019 г. започна подготовката на проект за ранна превенция на агресията на децата и учениците във всички учебни заведения в Пловдивска област, в който се включиха всички заинтересовани страни.

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?