Следвайте ни

НСИ обяви с колко се стопи Пловдив за година

viber icon

 

 В края на миналата година  669 796 са били постоянните жители на Пловдивска област.  Данните бяха изнесени от Териториалното статистическо бюро към НСИ. В сравнение с предходната година населението е намаляло с 1 777 души, или с 0.3%.  Жените са повече (51.9%), или на 1000 мъже се падат 1079 жени.

Към 31.12.2017 г. в градовете живеят 505 310 души, или 75.4% от населе нието на областта, а в селата - 164 486 души (24.6%). Населените места са  212, от които 18 са градове и 194 - села. В 21, или в 9.9% от населените места живеят от 1 до 50 души.

Продължава процесът на остаряване на населението, който  се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

Към 31.12.2017 г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е 20.7%

(138 313) от населението на областта. В сравнение с 2016 г. този дял нараства с 0.2 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 3.9 процентни пункта. Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете.

Относителният дял на жените на възраст 65 и повече години е 24.1%, а на мъжете - 16.9%. Тази

разлика се дължи на по-високата смъртност  сред мъжете и като следствие от нея - по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2017 г. децата до 15 години са 14.5% (97 340) от общия брой на населението към 31.12.2017 г

Промените във възрастовата структура на населението се изразяват в продължаващия процес на остаряване, което естествено води до нарастване на показателя за средната възраст на

населението. През 2000 г. този показател е бил 39.9 години, а през 2016 г. - 43.2 години. През 2017

г. средната възраст на населението общо за областта е 43.3 години. Процесът на остаряване се

проявява както в селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на населението е по-

висока в сравнение с тази  в градовете.

Сред населението под трудоспособна възраст се очертава тенденция на увеличение. През 2010 в  сравнение с 2009 г. увеличението на тази категория население е с 343 души, а през 2017 г. спрямо предходната - със 730 души. Сега населението под трудоспособна възраст възлиза на 103

094 души.

През 2017 г. се наблюдава увеличение на броя на ражданията 6457  деца, срещу 6410 в предходната година. Коефициентът на раждаемост е 9.6‰2.

Увеличение на раждаемостта е регистрирана в селата, докато за градовете има минимално намаление.

Раждаемостта в област Пловдив е малко по-висока от средната за България - с 0.6‰.

От 1991 - 1992 г. започна да се формира тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на извънбрачните раждания. Техният относителен дял от 24.2% през1995 г. нараства на 54.5% за 2016 година. През 2017 г. броят на живородените извънбрачни деца е

3 631, или 56.6%. Високата извънбрачна раждаемост може да се обясни със значителното нарастване на броя на съжителствата сред младите хора, без те да са оформени в юридически брак.

В общата смъртност сред населението не настъпват съществени изменения в нейното равнище. През  2017 г. броят на умрелите е 9 885 души. В сравнение с предходната година техният брой се е увеличил с 61 души, като коефициентът на обща смъртност 4 (14.7‰.) е с 0.1‰ по-висок

от този през 2016 година. Смъртността продължава да бъде по-висока сред мъжете (15.8  ‰), отколкото сред жените

(13.7‰) и в селата (20.8‰), отколкото в градовете (12.8‰).

След достигнатото високо равнище през 1999 г. - 16.9‰, коефициентът на детска смъртност намалява и   през 2017 г. достигна 6.6‰. През 2017 г. в областта са умрели 42 деца на възраст до една година. Това равни ще на детската смъртност в областта е с 0.2‰ по-високо от средното за България.

През 2017 г. са регистрирани 2 955 юридически брака, като те са със 154 повече от

предходната година и това е четвърто увеличение след 2010 година. От тях 80.0% са в градовете. В селата са сключени 590 брака.

През 2017 г. броят на регистрираните бракоразводи е 966 и е с 30 по-малък от този през

2016 година. Над 79.9% от тях се отнасят за градовете. Почти 93.0% от разводите са по взаимно

съгласие,  5.4% са поради несходство в характерите, а за 1.1% от тях причината е фактическата раздяла.

 

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?