Следвайте ни

Ново фиаско с "Модър - Царевец"

Нулев интерес към пазарното проучване за изграждането на подлеза, обявено от Община Пловдив

Пазарното проучване на прогнозната стойност  за изграждането на подлеза "Модър - Царевец" приключва днес, но до вчера в общината нямаше оферти.  До края на работния ден администрацията чака икономически обосновани цени за проектиране и строителство на пътното съоръжение, което трябва да свърже директно районите "Южен" и "Западен". 

 


"Проучването се изисква от Закона за обществените поръчки и сме длъжни да го направим", каза зам.-кметът инж. Йордан Калев. В момента той е в отпуск. Допитването е обявено, след като се провалиха два търга за "Модър - Царевец". На първия, насрочен в началото на тази година, не се яви нито един кандидат. При втория опит беше внесена оферта от една фирма от Варна, но тръжната комисия я отхвърли още при прегледа на документацията с мотив, че не отговаря на поставените изисквания.  От общината казаха, че и към пазарното проучване няма интерес от страна на бранша.

 


Обществената поръчка беше обявена за инженеринг, който включва изработване на проект и изпълнение на обща стойност 9 875 000 лева, или близо 12 млн. лева с ДДС. Според специалисти от строителния бранш тази стойност е занижена, тъй като работата е твърде много.

 


Пробивът под жп линията е направен от НКЖИ само частично - като изкоп с шлицови стени, с които се укрепва, и пътна плоча. Тепърва предстои да се изгражда подлез и подходите от двете страни. В поръчката е включено също така разширението на ул. "Модър" до Коматевско шосе" и на ул. "Царевец" до бул. "Хаджи Димитър". 

 


При пазарното проучване се очаква бизнесът да каже какви да бъдат цените за проектиране, строителство и авторски надзор, както и стойността на  вложените материали, разходи за труд и доставки, механизация, ток, вода, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, възнаграждения на екипа, осигуровки. В количествено-стойностната сметка се включва освобождаването на площадката от строителни отпадъци и тяхното извозване, товаренето, разтоварването на материали, проби, лабораторни замервания и изпитвания, а също така и печалба за изпълнителя. Обикновено тя е 10 процента от общата стойност на поръчката.

 

Сагата с изграждането на подлеза "Модър - Царевец" вероятно ще се отложи за следващия кметски мандат. И бездруго всички кандидати обещават, че този брадясал пътен обект с 10-годишна история ще е един от приоритетите в управленската им програма. 

 

 

Валентина Йеремиева

Репортер /журналист/ екип "общество"

Валентина Йеремиева е завършила журналистика в Държавния университет в Санкт Петербург. Работи във вестник "Марица" почти от създаването му. Пише предимно по градските теми. Носител на награда "Пловдив".   Още

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?