49

Напредва реконструкцията и модернизацията на пречиствателната станция в гр. Пловдив

Община Пловдив успешно изпълнява „Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1“, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Кохезионен фонд по приоритетна ос 1 „Води“, Процедурата за подбор на проекти № BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти".

Продължава работата по реконструкцията, модернизацията и изграждането на пречиствателната станция за отпадъчни води в гр. Пловдив. Биологичното пречистване на водата е изпълнено на 75% , като е изграден и въведен в експлоатация селектор, нов биобасейн и един коридор ат съществуващ биобасейн. Остават за реконструкция още два биобасейна и един вторичен радиален утаител. Третирането на утайките е изпълнено на 80 % . Приключи монтаж на метална конструкция на Метантанк № 1 и на Метантанк № 2, като конструктивната част е завършена на 100% и предстоят водни проби. Извършен е монтаж на 2 броя Ко-генератор за оползотворяване на биогаз. Конструктивната част на сградата за термично изсушаване на изгнили и обезводнени утайки е завършена на 100 % и се работи по част архитектурна. Общата стойност на проекта е 115 334 116,42 лв.

-----------------------------------------------------------------www.eufunds.bg----------------------------------------------------------------------

Проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1”

 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?