Следвайте ни

Камарата на инженерите отхвърли проекта за река Марица

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) се обяви против проекта за социализация на река Марица. Решението взе в петък управителният съвет на браншовата организация. Инженерите гласуваха да бъде спряно инвестиционното предложение, предвиждащо строителство в коритото на реката. „Процедурите по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие трябва да се прекратят заради риска от наводнения, който проектът съдържа“, заяви пред „Марица“ инж. Иван Каралеев, председател на УС на КИИП. Той посочи, че националното ръководство на камарата подкрепя изцяло оценката на експертите от КИИП-Пловдив, според която проектът създава опасност за мостовете в града. 

Решението потвърди и председателят на регионалната колегия на КИИП в Пловдив инж. Емил Бойчев, според когото конструкцията на мостовете над Марица ще бъде застрашена при евентуално строителство в коритото на реката. Оценката му се основава на участие в колектив, проектирал реновацията на съоръжението на „Васил Априлов“, както и на дипломната му работа, касаеща конструкцията на Пешеходния мост.

„Изправени сме пред опасността кметът на Пловдив да вземе 41 милиона лева от държавата и тези пари да бъдат загубени само за 1 ден при висока вълна на Марица“, твърди строителният инженер Димитър Куманов, който е и член на сдружение „Балканка“. Той, заедно с хидроинженера Серафим Александров, е изготвил експертното становище по проекта. 

Гласът на „Балканка“ е чут в Министерството на околната среда и водите, откъдето преди дни получават писмо с подписа на министър Нено Димов. В него се препоръчва на РИОСВ и Басейнова дирекция - Пловдив да се съобразят със становището на „Балканка“, в който се изказва опасение относно възможността за провеждане на висока вълна, както и за негативното влияние, което могат да окажат предвидените за изграждане съоръжения по проекта - детски площадки, пейки, фитнес и др. 

Природозащитниците удържаха първата си победа още преди две седмици, когато МОСВ отмени решението по ОВОС на директора на РИОСВ - Пловдив доц. Стефан Шилев, дало зелена светлина на проекта за социализация на река Марица.

Те обжалваха в края на миналата година доклада за ОВОС за укрепване и социализация на коритото на реката, приет от РИОСВ - Пловдив през ноември 2018-а. Според тях той съдържа груби процедурни нарушения. В становището си по случая Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) предупреждава за явни пропуски и противоречия в процедурата и разработените доклади. 

Според експертите зоната е специфична, със защита по Натура 2000, и е важен биокоридор - местообитание на редица редки и защитени видове птици. Затова проектът трябва да мине през много по-широк обществен дебат. 

Илияна Караланова

Отговорен редактор - marica.bg

Илияна Караланова е завършила „Славянска филология” в ПУ „П. Хилендарски”. Работила е в Топ ТВ, в. „Труд” и plovdivweek.com. Била е зам.-главен редактор на в. „Строителство Имоти”.   Още

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?