49

Интегрираният проект за водите на град Пловдив се изпълнява успешно

Община Пловдив реализира успешно „Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1“, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Кохезионен фонд по приоритетна ос 1 „Води“, Процедурата за подбор на проекти № BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти".

 Продължава работата по реконструкцията, модернизацията и изграждането на пречиствателната станция за отпадъчни води в гр. Пловдив, като цялостният напредък на обекта е около 75 % и се развива с много добри темпове.

Социално икономически цели на проекта са свързани с подобряване качеството на живот на населението, чрез създаването на устойчива система на канализационните и водоснабдителните мрежи в града; засилване на конкурентноспособността на икономиката с оглед постигане на висок устойчив растеж и осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция на територията на Община Пловдив. Общата стойност на проекта е 115 334 116,42 лв.

---------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg---------------------------------------------------------------------------

Проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1”

 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
1 коментар
ХХЛ

ХХЛ

07.09.2022 | 13:11

Ало Марица, като видите скоростта, с която ПИМК копае по Брезовско шосе трябва да се засрамите.

Отговори
0 0

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?