49

Интегрираният проект за водите на град Пловдив се изпълнява успешно

Община Пловдив реализира успешно „Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1“, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Кохезионен фонд по приоритетна ос 1 „Води“, Процедурата за подбор на проекти № BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти".

 Продължава работата по реконструкцията, модернизацията и изграждането на пречиствателната станция за отпадъчни води в гр. Пловдив, като цялостният напредък на обекта е около 75 % и се развива с много добри темпове.

Социално икономически цели на проекта са свързани с подобряване качеството на живот на населението, чрез създаването на устойчива система на канализационните и водоснабдителните мрежи в града; засилване на конкурентноспособността на икономиката с оглед постигане на висок устойчив растеж и осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция на територията на Община Пловдив. Общата стойност на проекта е 115 334 116,42 лв.

---------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg---------------------------------------------------------------------------

Проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1”

 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
2 коментара
ХХЛ

ХХЛ

07.09.2022 | 13:11

Ало Марица, като видите скоростта, с която ПИМК копае по Брезовско шосе трябва да се засрамите.

Отговори
0 0
България не е задействала механизма за гражданска защита на ЕС

България не е задействала механизма за гражданска защита на ЕС

07.09.2022 | 10:01

Заради пороя: https://pik.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%8F-news1127059.html

Отговори
2 0

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?