71

Хайк Гарабедян: Бях наклеветен за кашпа в Стария град от хотелиер

Във връзка с публикации от 21.09.2023 година и 25.09.2023 г. във вестник "Марица", под заглавие: "Бетонирана на улицата кашпа застрашава туристи и автомобили в Стария град" и "Премахнаха бетонираната на улица в Стария град кашпа", в които е цитирано моето име и не е взета моята позиция, настоявам да ми бъде предоставено законовото право на отговор.

Не бях потърсен за становище нито преди, нито след публикациите, което е в противовес с добрата журналистическа практика и етичните стандарти. 

С публикуваната в материалите неправилна интерпретация на фактите се цели внушение за извършено от мен нарушение и уронва престижа ми на човек с научна степен „доктор“ с преподавателска кариера, председател на гражданско сдружение както и авторитета на моята фамилия.

Също така от публикуваните материали е ясно, че журналист не е посетил описаното място, за да провери лично дали има следи от бетон, пясък или арматура. Дори и месеци след жълтата кампания,  стартирана от  Христо Николаев Гюлев, е видно с просто око, че твърденията са неверни.

С цел изясняване на фактите се обърнах към Община Пловдив, Пловдивския общински инспекторат и ОП „Градини и паркове“. От предоставената ми информация става ясно, че въпросната кашпа не е била бетонирана, както се твърди в статиите, нито е установено каквото и да било нарушение.

Цитирам част от отговора, предоставен ми от Община Пловдив в Решение № 23ДОИ-129 (3) от 02.11.2023 г. „На 20.09.2023 г. е извършена проверка на място от Пловдивски общински инспекторат и е установено, че пред имот с адм. адрес на ул. „Константин Стоилов“ № 44 е разположена циментова кашпа, която ограничава премиването на МПС и пешеходци. Изготвено е писмо до ОП „Градини и паркове“ и кашпата е премахната, като по техни данни същата не е била бетонирана. Няма съставени Актове за установяване на административни нарушения, нито на физическо или юридическо лице.

Подател на сигналите е управителят на хостели в АИР „Старинен Пловдив“ Христо Николаев Гюлев, промотиращ обектите си в Стария град с опцията безплатен паркинг, без да има дори едно обособено парко място. Това е видно от сайта на къщата на гости „Евмолпия“ и хостел „Олд Пловдив“ в зоната на АИР „Старинен Пловдив“.

 

Същият стана известен с това как по розова фланелка и бели маратонки хвърля яйца по паркирани автомобили в Стария град посред бял ден. Това деяние беше отразено в редица медии.

Интересно е, че подателят твърди, че е видял записи на бетониране, а е подал сигнал чак месеци след това, а именно на 15.09.2023.

Следните въпроси са много интересни и логични:

1.     Защо веднага не е сигнализирал органите на реда, включително и на тел. 112, ако има очевидци, както се твърди, а е подал сигнала месеци след това?

2.     Защо подателят на сигнала Христо Гюлев НЕ Е обжалвал решението на Пловдивския обшински инспекторат по редна на обжалване пред Административен съд – Пловдив, в 14-дневен срок от съобщаването по реда на Административно-процесуалния  кодекс, след като е радетел за правда, ред и контрол?

3.     Защо подателят не е подписал сигнала си за медиите с името си, както е направил със сигналите си към Пловдивски Общински Инспекторар, ОП „ОКТ“, АИР „Старинен Пловдив“ и район Централен. Вместо това се е скрил зад „група пловдивчани“. Може би дава лош пример за философските си качества пред ложата ФИЛОСОФСКО ДРУЖЕСТВО „ВЛССПЗБ - СЕДЕМТЕ ХЪЛМА” където е член на управителния съвет.

Прилагам и следните документи/отговори от:

1.     Община Пловдив

Р Е Ш Е Н И Е № 23ДОИ-129 (3)

    Гр. Пловдив,  02.11.2023 г.

      Във връзка със заявление за достъп до обществена информация с вх. № 23ДОИ-129/10.10.2023 г. от Хайк Гарабедян и на основание чл.8 от Закона за администрацията, чл.4 от Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация в община Пловдив, съгласно който решенията за предоставяне на достъп до обществена информация взема секретарят на община Пловдив, чл.3, ал.1, чл.28, ал.2 и чл.34, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация и след предоставена информация от Пловдивски общински инспекторат /ПОИ/

 Р Е Ш И Х:

I.  Предоставям пълен достъп до исканата обществена информация, а именно:

По т.1: „Установи ли се от проверката на Пловдивски общински инспекторат дали кашпата е бетонирана?“: 

На 20.09.2023 г. е извършена проверка на място от Пловдивски общински инспекторат и е установено, че пред имот с адм. адрес на ул. „Константин Стоилов“ № 44 е разположена циментова кашпа, която ограничава премиването на МПС и пешеходци. Изготвено е писмо до ОП „Градини и паркове“ и кашпата е премахната, като по техни данни същата не е била бетонирана.

По т.2: „Има ли съставени протоколи или актове за нарушения на физически или юридически лица?“:

Няма съставени Актове за установяване на административни нарушения.

 По т.3: „От коя дата са подадените сигнали към Пловдивски общински инспекторат“ и               по т.4: „Кой е подателя на сигнала/сигналите.“:

 На 15.09.2023 г. в ПОИ има подаден сигнал от лицето Х.Г. относно бетонирана циментова кашпа, разположена на уличното платно на кръстовището на ул. „Константин Стоилов“, ул. „Крикор Азарян“ и ул.„Васил Кънчев“ в гр. Пловдив (имената на подателя са посочени с инициали, тъй като тази информация представлява лични данни и предоставянето й на трето лице е нeправомерно. Лични данни по смисъла на § 1, т.2 ДР на ЗДОИ и във връзка с §1, т.1 ДР на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) са всяка информация, свързана с физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице).

По т.5: „Има ли установени други кашпи на ул. „Константин Стоилов“ в зоната на номер 36, Ресторант „Фото клуб“ до номер 57 „Балабановата къща“:

 При проверката на място е установено наличието на други кашпи на територията на Старинен Пловдив, които не възпрепятстват преминаването на МПС и пешеходци. 

  II.   Решението да се изпрати на заявителя на посочения в заявлението адрес на електронна поща. 

  III.      Контрол по изпълнението на решението ще упражнявам лично.

  IV.    Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив, в 14-дневен срок от съобщаването по реда на Административнопроцесуалния  кодекс.

АНГЕЛИНА ТОПЧИЕВА

Секретар на Община Пловдив

2.    Пловдивският общински инспекторат

3.     Общинско предприятие "Градини и паркове"

4.     Сигнала от Христо Николаев Гюлев, изискан по съдебен ред.

5.     Снимки от премахването на кашпата, видно е че бетониране няма.

Следваща стъпка е да си потърся правата за потенциалните нанесени щети.

С уважение,

Хайк Таквор Гарабедян

 

 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване са приложени.

Публикувай
2 коментара
Briton

Briton

20.03.2024 | 19:12

Съпрyгата кyпи кaпcyли които подобpиxа ceкcа ни и пpомeниха живoта ни! Сeга съпpyгата ми е дoволнa и се чyвствaм като aлфa мъжки. Не пpопyскайте шансa да напpавите секса си незабpавим, eто тeзи кaпсyли:---- https://use.my/bioman

Отговори
0 0
Иван С

Иван С

20.03.2024 | 16:29

Ако бяха направили проверка журналистите, нямаше да има скандал и нямаше да е интересно. То и журналисти не можеш да ги наречеш вече.

Отговори
3 0

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?