Следвайте ни

Харчим средно 22 970 лева за всеки чиновник в Общината, съкращения няма

viber icon

Александър Константинов, бивш заместник-кмет на Пловдив

 

Както се очакваше, проектът на бюджета за 2021 г. се представи с фанфари като рекорден бюджет. Сега предстои отрезвяването. В продължение на 1 месец обществеността, медиите и политическите партии трябва да го обсъдят, да предлагат промени и бюджетът да бъде приет. 

 

От публикуваните таблици в сайта на общината виждаме, че макрорамката на бюджета е фиксирана на 418 млн. лв. От тази сума държавата осигурява 226 млн.лв., включваща бъдещи трансфери и преходния остатък от 2020 година. Практиката показва, че държавата през годината винаги осигурява допълнителни трансфери с различни решения на МС, така че можем да бъдем спокойни, че тези приходи ще се реализират. 

По-интересни са местните приходи от 192 млн.лв., които трябва да осигури общинската администрация. В тях има 20 млн. лв. преходен остатък и реални приходи от 173 млн. лв. За справка - собствените приходи през 2020 година бяха 132 млн.лв. или администрацията планира ръст в местните приходи от 131% през тази година.

143% РЪСТ В НЕДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ, А ДАНО, НО НАДАЛИ 

В данъчните приходи ръстът е 118%, от 68 млн. лв. за 2020 година на 80 млн. лв. през 2021 г. Как ще се осигури този ръст, без да се променят данъчните оценки и данъчните тарифи, знае само екипът на кмета. Още по-голям е скокът в неданъчните приходи - от 65 млн. лв. през 2020 година на 93 млн. лв. през 2021 година, или 143%?!

Има интересни данни, които веднага правят впечатление: Планира се приход  от 6 млн. лв. от продажба на общински имоти, при отчет за 2020 година под 1 млн. лв. Това много ни напомня за едни минали периоди, когато общински кметове си пълниха общинската хазна с масова продажба на имоти. Друг интересен метод е приход на 7 млн. лв. от глоби, лихви и неустойки.

На базата на какъв анализ е прогнозиран този приход или просто се е търсил параграф, на който да се покачат приходите, не е ясно. Такъв подход се наблюдава и в приходите от концесии . Той е планиран на почти 2 млн. лв. при отчет за 2020 г. от 0,7 млн.лв. Този подход също не е нов.

Предишният кмет планираше средно от 20 до 30 млн. лв. повече приходи, отколкото бяха реалните отчети, като по този начин представяше една напомпана капиталова програма, която никога не се изпълняваше. Тази година явна е по специална, защото наблюдаваме скок от 41 млн. лв., а това е размерът на почти цялата капиталова програма със собствени приходи.

РАЗХОДИТЕ - НАГОРЕ 

Разходите се разпределят така - заплати и осигуровки на персонала - 232 млн. лв., издръжка - 96 млн.лв., субсидии - 15 млн. лв., социални разходи ​- 4 млн.лв., или общо текущи разходи ​- 341 млн. лв. За сравнение отчетът за 2020 г. беше общо 329 млн. лв. Или - само текущите разходи за 2021 г. надвишават отчета за миналата година с 12 млн. лв. Капиталовите разходи в бюджета са 77 млн. лв., като 2 млн. лв. са държавни трансфери, а от местни приходи - 75 млн. лв.

Именно за да се осигури тази капиталова програма, е направен скокът от 41 млн. лв. в местните приходи. Гаранции за него естествено няма. Затова администрацията иска 30 млн. евро (59 млн.лв.) от фонд Флаг, за да осигури планираната капиталова програма. Тя е наясно, че не може да осигури достатъчно местни приходи през годината и затова се налага тегленето на заем. 

ВМЕСТО ДА НАМАЛЯВА, АДМИНИСТРАЦИЯТА НАБЪБВА

В таблиците на общината няма ясни данни за натуралните показатели. Те са добре укрити между бюджетите на различни музеи, ансамбъл "Тракия" и други звена. Истината е, че са планирани 10 358 души персонал за 2021 г. при 10 313 души за 2020. Така че приказките за 10% съкращения са само за пред медиите.

Увеличението най-вероятно идва от новите бройки за Голямата базилика и още нещо. Разходите за персонал скачат от 204 млн. лв. за 2020 г. на 232 млн. лв. за 2021-ва. Толкова беше увеличението и за 2020 г. спрямо 2019-а. По-голямата част се финансира от държавните трансфери, но има увеличение в разходите за персонал в местните разходи. Те са вече 41 млн.лв. и се плащат с приходи от данъци.

При разходи за персонала от 232 млн. лв. се получава, че един служител на общината ни струва 22 970 лв., което е доста скъпо. Представете си как районните кметове мечтаят за 66 000 лева за една детска площадка, а тя е равна на заплатите и осигуровките на 3 души от администрацията им. 

ТРИМА СЪКРАТЕНИ ЧИНОВНИЦИ - ЕДНА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА

По-големите разходи в общинските предприятия са: ОП ”Чистота” - 28 млн. лв., ОП”ОКТ” ​- 18,5 млн. лв., ОП ”Паркове и градини” - 10 млн. лв., ОП ”Общинска охрана” - 5 млн. лв., ОП ”Паркиране и репатриране” - 3,4 млн. лв., ОП ”Жилфонд” - 3 млн. лв. Не е трудно да се разбере, че при тези високи разходи за персонал е по-ефективно в общинските предприятия да се инвестира в техника.

Метачни и миячни машини, автомати за паркиране, уреди за събиране на листа и тревни отпадъци и още много видове техника е позната по света. Човешкият труд ще става все по-скъп, а автоматизацията навлиза във всеки сектор на бита. Ние продължаваме да метем с метли като през XIX век.

ИНВЕСТИЦИИТЕ 

Инвестиционната програма е в размер на 198 млн. лв. От тях 121 млн. лв. са финансирани от европейски програми и 77 млн. лв. от общинската капиталова програма. Съзнателно правя разлика между „Инвестиционна програма” и „Капиталова програма”.  Общинският бюджет финансира Капиталовата програма, а Инвестиционната програма включва всички проекти независимо от източника на финансиране.

Общия ресурс, с който разполага общината, е много по голям - Воден проект - 115 млн. лв., Региони в растеж - 38 млн. лв., или общо 153 млн.лв., но администрацията предвижда да се използват 121 млн. лв. от тях. Останалите ще се усвояват през 2022 година. Проблемът е колко ще се увеличат собствените приходи през годината и кога.

Предвиденият скок от 41 млн. лв. очевидно няма да се реализира, но ръст все пак се надяваме да има. Затова администрацията иска заем от 30 млн. евро за същите обекти, заложени в капиталовата програма. Ако беше сигурна в ръста на приходите, щеше да предложи други обекти за финансиране с кредит.

Очакват се и допълнителни държавни трансфери за детски градини от 15 млн. лв., които ще увеличат програмата. Реализацията на програмата зависи и от бързината на процедурите - обществени поръчки, договори, финансиране и реализация. През тази година трябва да се изготви и Интегрираният план за периода 2021-2027 година, който е изключително важен за развитието на общината.

 

Пари, които чакат да ги вземем

 

Програмният период 2014-2020 година на Европейския съюз изтече, но много от одобрените проекти тепърва се изпълняват. Пловдив работи по своя Интегриран план за развитие, приет през 2013 г. Именно той бе основата за инвестициите, които привлякохме по ОП "Региони в растеж".

За да имаме одобрени проекти и в новия програмен период, сега трябва да разпишем новия Интегриран план за развитие за периода 2021-2027 година. Ние имаме горчив опит от края на 2015 година, когато приключиха двете години за програмния период  2007-2015 година.

Тогава, за да не загуби средствата, предвидени за Транспортния проект, кметът и неговите подчинени подписаха документи на испанската фирма „Индра”, че проектът е готов и вече 6 години всички плащаме за това. Може ли това да се повтори и в края на 2022 година, когато изтича програмният период 2014-2020? Имаме по-малко от две години да приключим всички проекти, финансирани по европейските програми от предишния програмен период, и рисковете за много от тях са огромни.

Проблемите, свързани с реализацията на тези проекти, са две групи. Първата е бързината, с която ще се изпълнят процедурите по обществените поръчки. По Водния проект още няма избран изпълнител за новия канализационен колектор по бул. "Дунав" и Брезовско шосе за 20 млн. лв.

Не е стартирала работата и по реконструкцията на Пречиствателна станция на стойност от 70 млн. лв. Това са огромни за мащабите на града обекти, които се подготвят от общината вече две години, а ще оставим на фирмите изпълнители по- малко от две години за реализация. Не е за пренебрегване и хаосът, който ще настъпи при разкопаването на два основни булеварда в район "Северен". Забавянето на общината няма да позволи на фирмите да направят график, щадящ транспортния трафик, а ще ги принуди да търсят най-бързия възможен начин за реализация.

Вторият проблем е, че общината трябва да осигури съфинансирането, което само за тази година е 35 млн. лв. Общинските съветници подкрепиха вземането на кредит от фонд Флаг за 30 млн. лв., който ще помогне за реализацията на Водния проект, но има и други проекти, за които общината трябва да осигури съфинансиране. Това трябва да бъде абсолютен приоритет, защото всеки лев, даден за тези проекти, привлича хиляди левове от европейските кохезионни фондове.

Имаме натрупан опит от два програмни периода,  откакто сме приети в ЕС. Първият период 2007-2013 г. беше най-труден, защото нямахме никакъв опит. Това доведе до забавяне на проектите и реализация на част от тях в периода 2014-2020, когато не успяхме да реализираме първия Водния цикъл на стойност 135 млн. лв. През втория програмен период 2014-2020 навреме се подготви и прие от Общинският съвет Интегриран план за развитие, които се реализира в момента.

Сумата, привлечена по тези проекти, е многократно по-голяма от първия програмен период. Администрацията трябва много бързо да подготви новия Интегриран план за развитие за периода 2021-2027 година, като се опита да привлече още по-голяма сума европейски средства. Предишният план беше приет през 2013 година, или една година преди започването на програмния период.

Следователно администрацията  вече е закъсняла. В Бургас например проектът вече е подложен на обществено обсъждане, а Пловдив още не е избрали фирма проектант. Това създава риск отново да отидем на опашката по усвояване на европейски средства, което е недопустимо за град като Пловдив.

Още от категорията

Виж всички

Коментари (8)

Георгижеко

Георгижеко

01.02.2021 | 18:31

Да се съкрати некадърната администрация с 2/3!!! Стига вече на наш гръб послушковци!!!събуди се, българино и гласувай с главата си!!!

Отговори
5 0
Петров

Петров

01.02.2021 | 15:47

Макар и криза заплатите на чиновниците се повишиха!Всеки един бизнес се задъхва и намаля възнагражденията на работещите,а горепосочените са облагодетелствувани! И ако това е нормално!?

Отговори
7 0
Зико :ДА ЛЪЖЕШ МУ Е МАЙКАТА

Зико :ДА ЛЪЖЕШ МУ Е МАЙКАТА

01.02.2021 | 14:41

Няма съкращения ,няма ревизия на маминия.Нито едно предизборно обещание неизпълнено.

Отговори
8 1
Георги

Георги

01.02.2021 | 18:29

Затова да му напомним на тези избори с това , което заслужава!!!

Отговори
3 0
Хм...

Хм...

01.02.2021 | 12:44

Като се замисли човек, за тия пари може се наеме приличен професионалист (сещате се). Така ще направим бързо така нужните съкращения.

Отговори
8 1
Гражданин

Гражданин

01.02.2021 | 11:22

Как ще инвестират в техника?Какво ще стане с флейтаджийките по Опетата?На улицата ли да ги пратят?

Отговори
6 1
А ти колко струваш

А ти колко струваш

01.02.2021 | 11:21

А вие Другарю Константинов колко ни струвате като комунистически чиновник В сивито ви няма данни да знаете от кой край се хваща мотиката И имам едно предложение с което да се обръщаме към такива търтей като теб Вместо с обръщението Другарю или Господине да се обръщаме към вас лапачи и.лентяй с обръщението Скъпи ми Чиновнико Един.път да почтертаем колко скъпо ни излизате и втори път постояно това да ви бъде напомняно със всяко обръщение от всеки данъкоплатец дошъл да проси услуга от Ваше Височество Скъпи Чиновнико

Отговори
8 3
Славчо

Славчо

01.02.2021 | 11:19

Сега е важно какво ще кажат опозиционните партии в Общински съвет. То такива не останаха - хората на Дани ще си мълчат, за да я включи ГЕРБ в листите за депутати, Псевдо земеделците също ще си мълчат, защото бизнеса им е гарантиран, Патриотите също ще си мълчат, защото си правят тънки сметки за нова управляваща коалиция, а БСП са толкова бездарни, че не знаят какво да кажат.

Отговори
9 0

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?