71

Хъб за социална икономика в Пловдив дава работа на хора от уязвими групи

Пловдив ще има регионален център за социална и солидарна икономика, който ще помага на хора от уязвими групи, които трудно могат да си намерят работа. Сред тях са младежи до 29 г. без никакъв трудов стаж, хора над 55 г., бежанци и бивши затворници.

Съдаването на новия център е заложено в инвестиционния проект „Развитие на социалната икономика“ на Министерството на труда и социалната политика. По него над 100 предприятия имат шанса да получат до 90 хиляди лева, съобщи зам.-министър на социалното министерство Надя Клисурска-Жекова. Това стана по време на регионалния форум за бъдещето на социалната икономика, който се състоя в сградата на областната администрация в Пловдив. В него участваха областните управители на Пловдив - Ангел Стоев, Пазарджик - Трендафил Величков, Смолян – Стефан Сабрутев, Хасково – Минко Ангелов и Кърджали – Даниел Делчев, както и още представители на местните власти, социални партньори и социални предприятия от региона.

Проектът „Развитие на социалната икономика“ е част от Стълб 4 „Справедлива България“ на Националния план за възстановяване и устойчивост и има бюджет от 27 млн. лв. 

Целта му е да се създаде мрежа от регионални центрове за предприятията на социалната и солидарна икономика в шестте района за планиране в България. Създаването им ще допринесе за модернизирането и дигитализирането на социалните предприятия и за развитие на регионален подход на политиката по социална и солидарна икономика. Проектът ще бъде реализиран в два компонента:

По Компонент 1 ще бъде развит регионалният административен капацитет за модернизация на предприятията на социалната и солидарна икономика чрез въвеждане на  индивидуализирани софтуерни, хардуерни, мрежови и пласмент решения. За целта ще бъдат създадени 6 регионални центъра (фокус точки) в градовете Пловдив, Ловеч, Варна, Бургас, Благоевград и Габрово. С тяхната дейност ще бъде насърчена дигитализацията на работните процеси в социалните предприятия и ще бъде подкрепена регионалната конкурентоспособност на социалната икономика. 

Регионалните центрове на социалната и солидарна икономика ще имат важна роля за изграждане на взаимоотношения между участниците на пазара, ще оказват техническа, логистична и комуникационна подкрепа за изграждане на мрежи от предприятия за производство и разпространение на продукцията. Дейностите им ще включват участие в изложения, борси, форуми, събития и конференции, свързани с развитието на социалната и солидарна икономика в България.  

По Компонент 2 на проект „Развитие на социалната икономика“ е планирано създаването на дигитална платформа, в която социалните предприятия ще представят дейността си пред заинтересованите лица с цел партньорство и съвместна дейност. Бизнесът ще има възможност да се запознае с техните стоки и услуги и с ползите от тяхната дейност.

Центърът в Пловдив вече има сграда, която се намира на бул. "Александър Стамболийски" 113. В нея ще имат зала за обучение и изложбен център, където фирмите ще могат да правят изложения и да представят продуктите си.

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 1 оценки
5/5 от 1 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?