71

Голям протест на Асеновградско, хората на нокти заради нов закон

Природозащитници организират голям протест край Пловдив в неделя от 16 часа на кръговото на Асеновградско шосе и Околовръстното. Той е заради предложенията за изменения на Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на териториите.  Очаква се на място да пристигнат жители на Белащица, Първенец, Марково, Брестовица и други села, в които бяха създадени инициативни комитет срещу кариери за добив на инертни материали и срещу производства, застрашаващи здравето и околната среда в населените места.

Протестиращите ще поискат оттегляне на измененията в Закона за опазване на околната среда и Закона за устройство на територията. "Усилията на законодателят трябва да са насочени към по-голяма защита на населението и на околната среда", коментира пред "Марица" адвокат Снежана Стефанова, практикуваща в областта на защита правата на човека пред националните съдилища и пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. И обясни, че промените в закона въвеждат кардинални промени в процедурата по Оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) за т. нар големи инвестиции, като се съкращават сроковете за произнасяне по ОВОС и те ще минават по много по- облекчена процедура. 

Друга фрапираща подробност е, че се удължава срокът за ОВОС на големи инвестиции от 5 на 15 г. Това би означавало, че ако една кариера има решение по ОВОС и в рамките на тези години тя не започне да изпълнява своята дейност по някоя друга причина, то тя трябва отново да поиска разрешение по ОВОС, защото се приема, че през тези години може да са се променили елементите въз основа на които се дава това разрешение. А те може да са най-различни -  дали зоната не попада в защитена зона, дали не се е разширило населеното място, в което иска да се прави кариерата, обясни Стефанова. И допълни, че сега на този инвеститор  се дава годност 15 години, т. е без значение дали нещо се променя в елементите. 

Друго много драстично за протестиращите е възможността ОУП на общините да се променят със заповед на министър или областен управител. "Представете си ,че една община иска да развива в дадено населено място туризъм и започват да  се строят къщи за гости и др. Това обаче за министъра на енергетиката, например,  няма да има абсолютно никакво значение, ако реши там да открие кариера. Той ще има право едностранно, без да пита общината и който и да е друг , да измени ОУП и да отвори там кариера, обяснява адвокат Стефанова. Няма да има никакво значение местното самоуправление, нито мнението на общината и хората, които живеят в нея. Тук като че ли преобладава единствено инвестиционният интерес, смята адвокатката. И предупреждава, че оттук насетне ще има бомба със закъснител – всяко едно населено място може да бъде предмет на проучване за добив на подземни богатства и ако се открият такива, по всяко едно време със съкратени срокове, с възможност за удължаване на решенията по ОВОС, и без значение как се развива една община, да бъдат откривани кариери, инсинератори и др.  И колкото по-голям е инвеститорът, толкова условията му са по-удобни, смята адвокат Стефанова. 

И не на последно място тези инвестиционни намерения ще бъдат предмет на едноинстанционен контрол - само на Административен съд. Досега това можеше да става и на по-горна инстанция.

Затова протестиращите настояват за оттегляне на тези изменения в закона за опазване на околната среда и за устройство на територията. Те напомнят, че усилията на законодателя трябва да са насочени към по-голяма защита на населението и на околната среда, а не към ограничаване на тяхната защита.

Оцени новината

Оцени новината
4.3/5 от 26 оценки
4.3/5 от 26 оценки

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?