Следвайте ни

Глобиха ВиК за мръсни води в река Марица

viber icon

Водният оператор мина метър само с 2000 лева наказание, след като загуби делото с екоинспекцията в съда

ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА, ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА

От авариен изпускател на преливник към Северния обходен колектор ВиК изпуснали непречистени отпадъчни води в Северен обходен колектор, вливащ се в река Марица. Нарушението е засечено при планова проверка на 28 януари тази година, става ясно от съдебно решение на Районен съд - Пловдив от 22 юли тази година.

На водното дружеството е наложена минималната санкция от 2000 лева, предвидена от Закона за водите, тъй като е било отчетено, че нарушението е за първи път, става ясно от документите по делото. Въпреки това от ВиК обжалвали наказателното постановление от 2 юни т.г., наложено от РИОСВ - Пловдив пред Районен съд, като се оплакват от допуснати процесуални нарушения и се молят наказателното постановление да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно. Магистратите обаче потвърждават наложената санкция, като приемат, че събраните писмени и устни доказателства, както и описаната в наказателното постановление фактическа обстановка е обективна и правилно установена. 

Какво се случва на 28 януари?

Служители на Регионална инспекция по водите - Пловдив съвместно с Регионална лаборатория към ИАОС извършват инспекция, при която проверявали дъждопреливниците. 

В хода на проверката следвало да се провери и обект „Канализационна система“ на гр. Пловдив - Пречиствателна станция за отпадъчни води /ГПСОВ/. Посоченият обект бил включен в План за контролната дейност на РИОСВ - Пловдив, а на основание Заповеди с № РД-821/2012 г. и №РД -962/20.12.2019 г. на министъра на околната среда и водите подлежал на задължителен контрол два пъти годишно във връзка с провеждане мониторинг на качеството на заустваните във водния обект отпадъчни води.

При проверката било установено, че за посочения обект „ВиК“ ЕООД има издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект /РЗ/ № 33740070/11.08.2010 г., продължено с Решение №РР-2963/1131.09.2016 г. от БД ИБР-Пловдив. В качеството си на водоползвател -титуляр на разрешително „ВиК“ ЕООД имало задължение да изпълнява условията в издаденото му разрешително по реда на Закона за водите, а именно да не допуска преливане на отпадъчни води от авариен изпускател на преливник към Северен обходен колектор при сухо време.

Във връзка с проверявания обект, следвало да бъде проверен и „Преливник“ към Северен обходен колектор, като съоръжение от канализационната система на Пловдив. По отношение на посоченото съоръжение било установено, че има преливане на непречистени отпадъчни води в Северен обходен колектор, вливащ се в река Марица.

При инспекцията проверяващите установили, че „ВиК“ ЕООД са допуснали преливане на непречистени отпадъчни води в Северен обходен колектор, което е в отклонение на разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект.

Направените констатации били описани в протокол, нарушението било квалифицирано по чл. 200, ал.1 т.2 от Закона за водите, като на основание чл. 200, ал.1, т.2  във вр. чл.48, ал.1 т.11 във вр. чл. 38, ал.2 т.2 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води била наложена „имуществена санкция“ в размер на 2000 лв.

По делото е разпитан и служителят съставил акта. Той потвърдил пред съда направените констатации и обяснил, че в деня на проверката е установено заустване на непречистени отпадъчни води в Северен обходен колектор, вливащ се в р. Марица. Установено било, че има много утайки и бил затлачен преливникът, като водата била червеникава. В тази връзка проверяващите приели, че в сухо време било допуснато преливане на отпадъчни води в Северния обходен колектор, което било в нарушение на Решение №РР-2936/13.09.2016 г., озаглавено „Условия, при които се предоставя правото за използване“, а по отношение на преливниците към смесената канализационна система е посочено да не се допуска преливане на отпадъчни води от дъждопреливниците по канализационната мрежа при сухо време.

Предвид събраните по делото устни и писмени доказателства съдът приема, че описаната в наказателното постановление фактическа обстановка е обективно и правилно установена. А наложената санкция е в минималния предвиден размер, като са спазени изискванията за определянето <210>, става ясно то решението на съда. В него е описано още, че в случая става въпрос за нарушение, свързано със застрашаване на природата и водните ресурси, което се отличава с висока степен на обществена опасност. Обстоятелството, че няма данни за други нарушения, не води до основание за квалифициране на случая като маловажен. Това, че нарушението е за първи път, е отчетено от административнонаказващия орган при определяне на наказанието, като последното е към минимума, предвиден в закона, става ясно от решението на магистратите.

Спартак Николов, управител на ВиК - Пловдив:

Случи се в резултат на обилните валежи

"Тогава в резултат на обилните валежи беше констатирано след обаждане на зеления телефон, но още на следващия ден всичко беше ок. По спомен - дали беше предписание, или акт, не е работен ден, за да видя документацията и да бъда коректен", коментира пред "Марица" управителят на ВиК Спартак Николов.

От 10-12 години ВиК не е имал актове от РИОСВ. Този случай е бил нещо епизодично и въпросът е бил решен бързо", каза още Николов.

Още от категорията

Виж всички

Коментари (1)

Засечено  било

Засечено било

23.09.2020 | 11:17

А тук е необходим непрекъснат контрол. Ами кой да провери воденето на отчетноста на личните партиди по индивидуални и общи водомери. Какафонията там е пълна.Има водомери които са подменяни по предписание по два пъти но се водят на име на починали собственици трето поколение.Не се отчитат редовно и общите водомери.Отчетените последни показания не отговарят на тези в разплащателния документ.Има подменени водомери но старите не са свалени от отчет и идва време ВИК да търси пари от умрял собственик по сваления и подменен водомер въпреки че има нов пломбиран.

Отговори
4 0

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?