71

Европейски проект ще бори домашното насилие

Работна среща за предотвратяването на насилието срещу жени се проведе в Пловдив като част от проекта ФАТИМА 2. Той се осъществява в партньорство с неправителствени организации от Швеция, Италия, Испания, Франция, Нидерландия, Словения и Гърция.
 Проектът е фокусиран върху насилието, основано на пола и най-вече върху насилието, свързано с честта, а именно ранните и принудителни бракове.
 Целта на проекта е да се сложи край на престъпленията срещу жени чрез насърчаване на промяна в отношението и поведението на младите мъже, където те и децата са най-застрашени. В рамките на срещата се проведе дискусия между участниците и гостите.
 Община Пловдив беше представена от Лилия Недева-директор на Дирекция „Здравеопазване“, Румяна Толова – зам. - кмет на район Централен, Веселина Ботева-директор на Дирекция „Социални дейности“. Сред участниците бяха адвокат Милена Кадиева, основател и директор на Фондация ДА, Боряна Узунова- управител на Кризисен център за настаняване на пострадали жени, Мишо Гръблев, представители на Червения кръст и полицията. Специални гости на събитието бяха представители от Община Упсала, Швеция, които са част от проекта ФАТИМА 2.

 „Представителите на работната група от Швеция бяха впечатлени от резултатите, които е постигнала Община Пловдив, в работата си с малцинствата и проблемите с насилието. С проблемите с малцинствените групи те се сблъскват от 5-6 години, когато започна големият мигрантски поток към Европа, докато това е проблем върху, който се работи в Пловдив от години. Тук има две големи махали с ромско население едната, от които е най-голямата на Балканите и за интегрирането на техните жители се работи от години. С отварянето на границите голяма част от тези хора заминаха за чужбина и най-вече в Германия. Хората, които излизат от тези общности, виждат как може и трябва да се промени животът им. Връщайки се тук самите те вече проявяват желание да се промени манталитета на техните съкварталци“, разказва за срещата Лилия Недева, директор на общинската дирекция „Здравеопазване“.
 Тя подчерта, че последната година се забелязва увеличаване на делата за домашно насилие. „Това не означава, че насилниците са се увеличили, а че все повече жени започват да търсят правата си, преодоляват чувството за срам, че са изпаднали в положението на жертви и са готови да говорят за проблемите си“, казва още Лилия Недева.
 Продължителността на проекта е 24 месеца (01.02.2023 - 31.01.2025). Той включва 8 участници, организации от различни страни от ЕС. Програмата включва 5 основни дейности с различни цели, които ще се изпълняват като програма за неформално образование, насочена специално към младите мъже, в диалог и сътрудничество с тяхната общност, местни власти, НПО и гражданското общество.
 „Предстои среща с кмета на Пловдив Костадин Димитров, на която ще бъде запознат с проекта и община Упсала, Швеция ще потърси колаборация с община Пловдив“, каза още Лилия Недева. „Това са изключително важни проблеми, които не могат да се решат на една работна среща. За решаването им трябва много внимание, работа и време, за да се постигнат максимално добри резултати, за които се полагат усилия от всички участници в проекта и не само“, убедена е Недева.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?