71

ЕВН вдига собствена фотоволтаична електроцентрала в Пловдив

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД ще изгражда фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/. Съоръжението, което ще разполага и с инвертори за преобразуване на електрическия ток, ще е на територията на Отоплителна централа „Пловдив – Юг“, на бул. Кукленско шосе № 5. Инсталацията ще осигурява собственото електрозахранване на обекта. Имотът върху който ще бъдат изпълнени всички дейности е собственост на дружеството инвеститор.

Произведеният ток ще покрива собствените нужди на площадката на ОЦ „Пловдив-ЮГ“, а останалата електрическа енергия ще се подава към електроразпределителната мрежа за продажба на свободен пазар. Фотоволтаичната централа се предвижда да бъде с мощност 80 kWp и съгласно проектните прогнози производството на електроенергия ще бъде в размер на 105 850 kWh за година.

Очакваното използване на произведената електроенергия за осигуряване на собствените нужди на инсталациите в ОЦ „Пловдив – Юг“ е в размер на 85 790 kWh за година или 81% от общото произведено количество. Излишните количества ел.- енергия ще се подават в мрежата. От ЕВН изчисляват, че в резултат от реализацията на ФЕЦ, ще се спестяват 51,4 тона емисии на въглероден диоксид /CO2/ годишно.

Фотоволтаичните панели ще бъдат монтирани върху наземно разположена, статична, носеща конструкция, която ще осигури устойчиво закрепване и оптимална позиция за работа. Общата площ върху която ще бъде разположена фотоволтаична електроцентрала е около 450 квадратни метра.

Оцени новината

Оцени новината
4.1/5 от 9 оценки
4.1/5 от 9 оценки

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?