Следвайте ни

Ето кои пловдивчани плащат най-нисък данък МПС

Собствениците на леки коли тази година ще са най-сюрпризирани от дължимите суми. Тъй като изцяло се промени наредбата, сумата на данъка зависи от няколко неща - мощността на автомобила, наличието на екосертификат и годината на производство. Сравнение с ланшните разходи не е много адекватно, защото тогава формулата беше съвсем друга.

На теория 2019 година трябваше да е първата, в която да спазваме принципа „замърсителят плаща повече”. И старите автомобили, неотговарящи на съвременни екокритерии, да имат по-високи налози, а новите возила да ползват отстъпки за това, че отговарят на Евро 4, 5 или 6. Сметките обаче показват друго нещо.  

При някои пловдивчани има намаление, при други - драстично увеличение. При равни други условия новата формула е изгодна за собствениците, чиито МПС-та  преминават от една категория в друга спрямо възрастовия показател. Тоест коефициентът за 5-годишна кола лани е бил 2.8,  за 6-годишна вече пада на 1.5. 10-годишната кола е имала коефициент 1.5, но следващата година той пада на 1.3. 

Освободени от данък

Според закона освободени от данък са няколко категории возила:   

* Електрическите автомобили

* Леки автомобили, собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100%, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW.

* Превозните средства, на които е прекратена регистрацията. Данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията.

* Превозните средства на държавни и общински органи и организации на бюджетна издръжка и специален режим на движение като линейки и пожарни.

* Излезлите от употреба моторни превозни средства, за които с нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване. Данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване.

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?