49

Доктор на науките и бивш машинист става шеф на "Екобус", оцениха го с 5,31 по шестобалната

Илко Търпов, кандидат за поста „директор“ на най-новото общинско дружество „Екобус“, е допуснат до последния трети етап на конкурса, който беше обявен за позицията. След като той е представил необходимите документи, които съответстват на изискванията, комисията с председател заместник-кметът Тодор Чонов е поставила оценка мн. добър - 5,31 на изготвената и представена концепция за развитието на предприятието за десет години напред.

Илко Търпов е единствен кандидат за обявеното директорско място. Той е доктор на науките, бивш локомотивен машинист и синдикалист. Работи като главен асистент в катедра „Електротехника“ в Техническия университет София, филиал Пловдив и в катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта“ във Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“. Защитил е научна степен „доктор“  по специалността „Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта“.

Събеседването в третия етап ще се проведе в началото на следващата седмица. При положителна оценка от страна на комисията, ще бъде изготвено предложение за решение до Общинския съвет за одобрение на кандидата за директор на общинското дружество „Екобус“.

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?