49

Дани Каназирева: Внасяме предложение за придобиване на имота на Гребната с цел запазване на парка

Комисия с участие на общински съветници и администрацията да започне незабавни преговори със собственика на частния имот

Зелените площи в частния имот до Гребния канал могат да бъдат запазени с придобиване на терена и последваща промяна на Общия устройствен план на Пловдив. Следва да се предприемат всички възможни и допустими от закона мерки за решаването на казуса, включително покупко – продажба и други начини  за  придобиване на имота от страна на Община Пловдив. Отчуждаване обаче не е възможно, тъй като в случая не е налице нито една от предвидените в закона хипотези.

Пловдивчани трябва да знаят, че само отреждане на имота за зелена площ не решава казуса, защото от една страна още преди приемане на ОУП имаше възможност собственикът да реализира инвестиционните си намерения, а от друга във всеки един момент той може да го огради, на което законът му дава право. В резултат  въпросните близо 85 декара до Гребния канал ще останат недостъпни за обществено ползване. В допълнение дори и подобно решение да се гласува в ОбС, същото ще бъде обжалвано от собственика, а назад в годините не сме виждали Общината да печели дела с висок обществен и материален интерес. Особено в делата, касаещи публично-частните партньорства, някак си винаги Общината пропускаше сроковете и Пловдив загуби стотици декари. Затова трябва дългосрочно и разумно решение, за да запазим в действителност парка.

Това е становището на лидера на „Съюз за Пловдив“ Дани Каназирева и групата съветници  на „Съюз за Пловдив“, за да се реши по законен начин 20-годишният казус, предизвикал напрежение сред граждани.

Каназирева и съветниците от „Съюз за Пловдив“ са категорични, че параметрите на частния имот трябва да се коригират, като заложената в новия ОУП зона за рекреационни дейности (ОД)  да стане зона за озеленени площи за широко обществено ползване (Оз) след решение на комисия, създадена да води преговори със собственика.

Евелин Парасков, председател на групата на „Съюз за Пловдив“, предлага да се сформира 12-членна  временна комисия за провеждане на преговори със собствениците на имота и проучване на най-целесъобразния начин от икономическа и техническа гледна точка за запазването на зелените площи. В комисията ще участват по един общински съветник от всяка група, един съветник, нечленуващ в група и четирима представители на Община Пловдив.

 „Всички ние трябва да си дадем ясна сметка, че тези 85 декара от парка до Гребната база са частна собственост. През  2010 г. като общински съветник  внасях сигнали до тогавашния кмет Славчо Атанасов и настоявах за незабавни действия, за да се спаси този имот, да се потърсят вреди и да се заведат съдебни дела. Но никой не си мръдна пръста“, напомни Каназирева.

Тя отбеляза, че е голямо изкушението на много политици да печелят лесни политически дивиденти на такава тема, като говорят това, което хората искат да чуят, осъзнавайки,  че е невъзможно да се случи.

„Всички трябва да са наясно, че на сесията, на която беше приет ОУП, промени не можеха да се направят, защото това щеше да доведе до незаконосъобразност на целия план и още години Пловдив да остане без съвременно градоустройствено планиране. Но ако Общината иска да запази зелената площ, има редица варианти и механизми, както законови така и процедурни, които са  на разположение на кметската администрация“, посочи  лидерът на „Съюз за Пловдив“.

„Ние предлагаме незабавно да стартират преговори със собственика с няколко варианта. Има изход от ситуацията, варианти има много, въпрос на воля от Общината е да запазим тази територия от града ни зелена площ“, коментира Дани Каназирева.

 „Съюз за Пловдив“ залага на дългосрочно решение по отношение на казуса с Гребната база, подчертава Евелин Парасков.

„С предназначението на имота преди приемане на ОУП частният  собственик имаше законовото право да реализира инвестиционните си намерения. Окончателният проект на изменението на  ОУП беше приет, тъй като е от изключително  важно значение за развитието на Пловдив.  Отказ на Общинския  съвет да го гласува  би означавал градът ни да остане без актуално  устройствено планиране още години наред. В ЗУТ не е предвидена възможност Общинският съвет да взима решение за изменение на плана по своя инициатива. По закон единствено кметът на Община Пловдив може да внесе предложение за изменение на ОУП, като отреди този имот в зона за озеленени площи за широко обществено ползване след преговори с частника за дългосрочното решаване на спора“, каза Евелин Парасков.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?