Следвайте ни

Чиновниците изяждат половината приходи на Общината

760 души работят на щат в администрацията, още 2400 - в ОП-та, болници и ДКЦ-та

Според Европейската комисия корупцията е един от най-сериозните проблеми в България, който до голяма степен се дължи на огромното количество държавни чиновници и служители. Според единния за ЕС индекс за възприемане на корупцията (CPI) България събира 41 точки от общо 100 възможни и се класира на 69-о място в света, най-ниско сред всички страни членки.

 

Проблемът с корупцията води своето начало от общинските структури и регионалните звена на големите държавни агенции, смятат от Европа. Далече от централната власт възможностите за злоупотреби със служебно положение се оказват далеч повече, като близо 67% от всички сигнали за нередности в администрацията идват от общинските и местните структури. 

 

В същото време обещаваната от няколко правителства административна реформа така и не се случва. Експертите дават пример, че в Холандия, която има 10 млн. население, а икономиката е в Топ 10 на света, в администрацията са заети 48 000 души. У нас те са над 170 хиляди. Същата е ситуацията и в Пловдив, където разходите за заплати и осигуровки на чиновниците изяждат близо половината от собствените приходи.  

 

 

Община Пловдив заедно със своите 14 предприятия, болници и ДКЦ-та е най-големият работодател в областта. Близо 3160 души получават своите възнаграждения от местния бюджет. През 2018 година заплатите на чиновниците заедно с тези на учителите (които идват от държавния трансфер) са близо 125 милиона лева.

 

Най-големият разход

 


Няма точна сума на възнагражденията, които получават всички служители и чиновници, чийто работодател се явява пряко или косвено Община Пловдив. Издръжката за изминалата година само на 14-те общински предприятия е над 52,6 милиона лева. Собствените приходи на Общината за 2018 година (от данъци, такси, глоби, наеми, концесии и др.) пък възлизат на 131,8 милиона лева. На практика се оказва, че 40% от всички собствени средства, които местната администрация осигурява, отиват да се подсигурят издръжката и възнагражденията на близо 2400 служители в общинските предприятия. Ако към тях добавим и 760 души общинска администрация, пряко подчинена на кмета, тогава сумата ще нарасне до поне 45% от собствения годишен приход на пловдивска община. Разходите за заплата и издръжка на чиновниците вървят нагоре всяка година и помпат графата с изваждане в общинската хазна. В същото време гражданите непрекъснато се оплакват от мудната администрация и услугите по гишетата, а имат сериозни забележки и към работата на ОП-тата. Въпреки раздутите щатове некомплектувани с кадри са най-важните отдели, които отговарят за градоустройствените проблеми.  

 

Как е в Европа

 


Нереформираната администрация продължава да е един от основните проблеми не само на държавно, но и на местно ниво. Средният индекс при редица европейски градове, съпоставими с Пловдив, ясно показва ситуацията с прекомерно раздутия щат и огромната му годишна издръжка, който се наблюдава под тепетата. В Бари например (с население от 380 хиляди души) заетите в общинската администрация и нейните структури и дружества са близо 2800 души, които от своя страна изразходват за издръжка около 30% от всички собствени приходи на италианския град. В 270-хилядния френски град Монпелие обаче общинските служители са едва 1450 на брой и за тяхната издръжка се дава по-малко от 20% от всички собствени приходи на града в Южна Франция. 

 


В доклад на Европейската комисия за състоянието на публичната администрация в страните членки от април е записано, че именно местните структури и общински дружества създават огромна тежест върху общините в страната. По този показател страната ни си партнира заедно с Румъния, Унгария и Португалия в последната група, оценена като "зле реформирана и бавно работеща местна администрация". Парадоксът идва от това, че голямата администрация не само не прави процесите и работата с нея по-бърза, но и допълнително намалява времето за реакция на компетентните общински служби заради бюрокрацията.

 


Национален проблем

 


Според различните статистики около 580 хиляди души са заети в администрацията на общинск​о или местно ниво, както и в различни дружества, чи​йто бюджет се формира от местните или националните приходи. Работещите в частния сектор пък са близо 1,8 милиона, което значи, че един от всеки четирима работещи в страната получава доходите си по една или друга линия от държавните или общинските бюджети. По този показател страната ни е на последно място в ЕС. Според европейската комисия в страната ни има редица местни и национални структури с дублирани функции и практически сходен профил. На национално ниво имаме 45 ​административни структури и ​държавни агенции, както и още 145 специализирани териториални администрации и дирекции. Така само на национално ниво щатът, който България поддържа, е над 170 хиляди души.  

 


Огромен проблем е дублирането на функции на всички нива. Според анализите около 20% от цялата администрация практически изпълнява сходни задачи. Опитът на страната ни в подобна насока е горчив. Още през 2015 година от Европа казаха, че НАП и Митниците могат да работят като една обща структура заради подобните функции, които те изпълняват. Взаимодействието между базата данни на двете агенции, както и между служителите е огромно, както към момента една от най-големите дирекции в НАП - "Фискален контрол", практически изпълнява предимно митнически функции. Вместо да бъде реализирано събирането на всички приходни дейности и намаляването на щата на двете агенции, всяка една от тях през последните 4 години е увеличила общия си обем служители.


 

 

 

 

Станимир Кронев

Редактор

Станимир Кронев е завършил журналистика в СУ и финанси в ПУ. Участва в създаването на редица културни и развлекателни събития в Пловдив. Публикува в американски издания.   Още

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?