46

Бетоновъзел и склад за бои паднаха под ударите на РИОСВ-Пловдив

През първия месец на годината експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) са разгледали и извършили изискуемите от екологичното законодателство процедури по внесени 174 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти на бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства.

Водейки политика на прозрачност, само за месец екоинспекцията е осигурила на интернет страницата си обществен достъп до 333 документа. Освен това институцията е предоставила поискана информация на десет заинтересовани лица, подали заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

През януари екоинспекторите са извършили 51 контролни проверки, като почти половината от тях са по подадени сигнали и жалби. За установените нарушения на Закона за опазване на околната среда и специализираното екозаконодателство от РИОСВ – Пловдив са съставени 9 акта.

Сред получилите актове, свързани с осигуряването на чистота на атмосферния въздух, са две дружества в гр. Пловдив – бетоновъзел, който е изпускал прахообразни вещества и складова база за бои и лакове, собствениците на която не са представили в екоинспекцията изискуемата информация за внесени продукти, съдържащи в състава си летливи органични съединения.

На три производствени предприятия в селата Домлян, Старосел и гр. Съединение са съставени актове за замърсяване на водите. Те са за това, че дружествата не поддържат качеството на отпадъчните си води в съответствие с условията от издадените им разрешителни и заустват води с показатели, които превишават допустимите индивидуални емисионни ограничения.

На две фирми са връчени актове за нарушаване изискванията на Закона за управление на отпадъците. В единия обект експертите са установили, че се третират отпадъци без издадено разрешително за това, а при втория – престъпване на разпоредбите за събиране, съхраняване, транспортиране или третиране на строителни отпадъци.

Санкции и глоби на обща стойност 11 000 лева са наложени на 4 юридически лица – три предприятия и ВиК-оператор, като всички наказателни постановления са свързани с нарушаване на Закона за водите. 

Пълният отчет за м. януари, 2023 година е публикуван на сайта на РИОСВ – Пловдив.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?