2374

Арх. Антоанета Топалова: Важно е Планът да стане закон, а не да се прескача от администрацията и инвеститорите

Приемането на измененията в ОУП слага край на продължилия две десетилетия IT феодализъм в изграждането и устройването на територията на града ни.

 

Приемането на измененията в Общия устройствен план на Пловди​в е изключително важ​ен акт. То поставя края на продължилия две десетилетия IT феодализъм ​в изграждането и устройването на територията на града ни - това казва арх. Антоанета Топалова, коят​о е ​един от знак​овите пловдивски архитекти, специалист по градоустройство и опазв​ане на културното наследство, бивш главен архитект на Пловдив ​и Смолян. И доп​ълва, че градоустройствените проблеми на Пловдив не трябва да се решават на парче, а да се подчиняват на общи за града правила.  

„Важно ​е самият ОУП да стане закон, особено на фона на силното презастрояване, което наблюдаваме в последните години. Планът е изработен от добри специалисти. Той е разглеждан и обсъждан многократно, така че дава достатъчно гаранции и надежди за доброто развитие на града.

Основният проблем, който започва да действа от днес, това е прилагането на този План, а това включва спазване на законовите и специфични правила и норми, които неизменно съпътстват един толкова важен документ.

Тук е важно да се знае, че ОУП е документ, който съответства на динамиката в социално-икономическите процеси, а тя не може да бъде предвидена дори в най-прецизния документ. Затова в ЗУТ (Закон за устройство на територията) има един член №127, койт​о казва, че кметът на града трябва да изисква ежегоден доклад за ОУП и възможност той да бъде променян, ако не съответства на променените условия на живот.

Моята персонална надежда е още през 2023 г. кметът на Пловдив да направи предложение за изменение на ОУП в няколко посоки и те са: 

- Да се промени червеният цвят на артериите в централната градска част, например „Гладстон“ и „Цар Борис III Обединител“, което означава те да бъдат освободени от транзитно движение и да станат по-ниска категория. 

- Зелените площи имат потенциал за развитие покрай реките Първенецка и Пясъчник. За съжаление, с новите „​гардъни“ се лишихме от възможността за подобен парк около река Марица. Затова предлагам да се помисли върху възможността Пясъчник с речните дадености, с нейните защитени зона с рибарници, да се използва за оформянето на един разкошен аквапарк с атракции. А към него да се построи и новият високотехнологичен или хайтек парк на Пловдив, вместо да го правим на „Гладно поле“, т.е. в центъра на града.

- В последните години построихме още 32 хил. жилища, които стоят необитаеми, според статистиката това е един среден по големина град, „добавен“ към стария, а той стои празен, но с територия, която е изградена. В същото време в Пловдив 19 училища учат на две смени, а за 30% от децата липсват места в детски градини и ясли. Това означава, че трябва да се строят нови сгради.

Особено важно е да осигурим училища в новите територии, заложени в актуалния ОУП“, предлага арх. Топалова. 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?