4232

58 обществени пространства Пловдивска област ще бъдат преобразени по програма „Чиста околна среда“

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) с удоволствие съобщава резултатите от тазгодишния конкурс за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам“.

През оставащите месеци до края на 2024 година ще се реализират 58 проекти на територията на 13 общини в област Пловдив, насочени към създаване на кътове за активен спорт и отдих, бази за провеждане на занимания, свързани с опознаването и опазването на природата, облагородяване, озеленяване и залесяване на общински пространства и дворове на учебни заведения.

Спечелилите проекти се финансират от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“, която се провежда успешно вече 20 години при широка обществена популярност и одобрение. Тяхното изпълнение ще се извършва под контрола на пловдивската екоинспекция.

Бенефициентите са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПРЛ) и обединени детски комплекси (ОДК), които ще получат между 7 500 и 15 000 лева за реализирането на идеите си. 

В гр. Съединение в кметство на общината в с. Голям Чердак предстои да се облагородят зелени площи и да се обособят детски кътове за игра. В селата Шишманци, Болярово, както и в общинския център гр. Раковски ще бъдат изградени зони за отдих и активни детски забавления, а в селата Върбен и Чоба, общ. Брезово – детски площадки и зони за спорт. Кметствата в с. Царацово, Желязно, Калековец, Бенковски и Маноле, общ. Марица ще зарадват жителите си с фитнес уреди и реновирани зони. Кметството в с. Първенец, общ. Родопи е предвидило място за провеждане на интелигентни игри за малки и големи. Предстои да станем свидетели на преобразени пространства в с. Ведраре, с. Пролом и гр. Калофер, общ. Карлово; в с. Брестник и с. Оризари, общ. Родопи; в с. Старо Железаре и в гр. Хисаря; в с. Златовръх, общ. Асеновград; в с. Добри дол, общ. Първомай. Одобрени са проектите за облагородяване на междублокови пространства в Пловдив и обособяване на места за отдих и рекреация на ул. „Волтер“ в кв. „Чайка“, на ул. „Богомил“ в кв. „Гладно поле“, между ул. „Правда“ и ул. „Възход“ в кв. „Дружба“, както и в район „Изгрев“.

Дванадесет са одобрените проекти, разработени от училища и центрове за личностно развитие, като при разработването им всички са вложили нестандартни идеи за стимулиране сетивността на възпитаниците си. Сред класираните са пловдивските училища „Стоян Михайловски“, „Черноризец Храбър“, „Райна Княгиня“, „Васил Левски“, „Св. Св. Кирил и Методий“, както и Езикова гимназия „Иван Вазов“. ОУ „Христо Ботев“ и Центъра за личностно развитие в Раковски са заложили на създаването на материална база, способстваща по-доброто опознаване на природата. ОУ „Отец Паисий“ – Асеновград, ОБУ „Христо Ботев“ в с. Красново, общ. Раковски, гимназията „Св. Св. Кирил и Методий“ в Стрелча и СУ „Св. Климент Охридски“ в с. Скутаре, общ. Марица ще изграждат зелени класни стаи за занимания на открито.

Класирани са и проектите на двадесет детски градини в областта. Сред тях са ДГ „Буратино“, ДГ „Здравец“ДГ „Кремена“, ДГ „Велимира“, ДГ „Слънце“, ДГ „Чучулига“, ДГ „Майчина грижа“ и ДГ „Д-р Едгар Бороу“ в Пловдив, както и такива в населени места в общините Раковски, Стамболийски, Родопи, Първомай, Садово и Карлово.

            

ълен списък на одобрените проекти за страната: тук

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 1 оценки
5/5 от 1 оценки

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?